Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước

    Ngày 6/8/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 2689/BVHTTDL-VP gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước.

    Bài cùng chuyên mục