Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

  Trước những khó khăn về kinh tế và diễn biến phức tạp trong hoạt động du lịch thời gian gần đây, ngày 13/5, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch.

  antoan khach nbTheo đó, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương, tập trung vào các nội dung sau:

  Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại địa phương; tập trung huy động nguồn nhân lực nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch cả nước; xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của địa phương phù hợp với định hướng Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  Tập trung thực hiện nội dung “Nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo môi trường, văn minh lịch sử, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch” đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 30/12/2011.

  Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để những hành vi cướp giật tài sản, lừa đảo, gian lận, tăng giá, chặt chém, đeo bám, ép khách du lịch…

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch, đến hết năm 2013, 100% các khu, điểm du lịch hoàn thành việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

  Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin kịp thời đến khách du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nhằm xây dựng phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch. Khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, giữ vệ sinh môi trường du lịch trên địa bàn.

  UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu trên và có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTTDL (qua Tổng cục Du lịch) trước ngày 01/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Thủ tướng Chính phủ.

  Thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi và tăng trưởng cao. Năm 2012, ngành Du lịch đã đón và phục vụ 6,847 triệu lượt khách quốc tế, 32,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 160.000 tỷ đồng. Du lịch phát triển đã tác động tích cực đến sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

  HCTC

  Nguồn: bvhttdl.gov.vn

  Bài cùng chuyên mục