Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

    MocChau Ngày 12/11/2014, Thú tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Viện NCPTDL tư vấn, lập quy hoạch. Theo đó, quan điểm phát triển trong thời gian tới gồm: Phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQL) Mộc Châu phù hợp với Quy hoạch tổng thể và Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam, Quy hoạch tổng thể phát triển Vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, các Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, du lịch tỉnh Sơn La; phát huy cao nhất những lợi thế so sánh về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan, sinh thái và bản sắc văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn khách du lịch; thồng thời liên kết chặt chẽ với các khu vực trọng điểm trong tỉnh, vùng Du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ, các vừng khắc và các nước ASEAN để hình thành các tour, tuyến du lịch liên hoàn; Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, huy động mọi nguồn lực để phát triển du lịch bền vững, hài hòa với các mục tiêu phát triển về kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

     Dựa trên quan điểm đó, mục tiêu chung được đặt ra là: Phát triển Khu DLQG Mộc Châu trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

     QDPheduyetMocChau.pdf

     PhulucQDPheduyetMocChau.pdfPhulucQDPheduyetMocChau.pdf

     Toàn văn báo cáo tổng hợp sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

  Bài cùng chuyên mục