Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trung tâm du lịch Nha trang – Ninh chữ – Đà lạt

  LỜI NÓI ĐẦU

      Trung tâm du lịch Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 – 2010 bao gồm địa phận của các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận , Lâm Đồng. Nét đặc sắc của Trung tâm này chính là sự kết hợp hài hoà giữa du lịch biển và du lịch núi. Nói đến Trung tâm Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt chúng ta nhớ ngay đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, đến vịnh Văn Phong chan hoà ánh nắng, đến Đà Lạt mộng mơ, đến đến các tháp Chàm cổ kính rêu phong… Rõ ràng đây là một miền đất ước của những nhà du lịch.

      Bên cạnh những tiềm năng to lớn đối với phát triển du lịch, khu vực này còn có những lợi thế quan trọng trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là khu vực vịnh Văn Phong với những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là vận tải biển, cảng nước sâu. Do vậy, việc quy hoạch phát triển du lịch Trung tâm du lịch Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt đòi hỏi phải tính toán sao cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

      Nhiệm vụ và mục tiêu của Quy hoạch phát triển du lịch cho Trung tâm du lịch Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt bao gồm:

  1. Đánh giá thực trạng và tiềm năng của trung tâm đối với việc phát triển du lịch.

  2. Thiết kế quy hoạch không gian (lãnh thổ) du lịch của Trung tâm trong mối quan hệ với các vùng lân cận.

  3. Định hướng chiến lược phát triển du lịch của Trung tâm đến năm 2010 và định hướng đến 2020, nhằm khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, cũng như đưa ra các bước đi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng lãnh thổ trong từng giai đoạn.

  4. Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở để gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước.

  5. Tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý Trung ương và các địa phương trên địa bàn quản lý các hoạt động du lịch theo quy hoạch.

      Trong quá trình xây dựng dự án, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư, của UBND các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lâm Đồng cũng như sự hợp tác có hiệu quả của các ngành, các cơ quan quản lý và nghiên cứu ở Trung ương và địa phương trên địa bàn.

      Nhân dịp này, chúng tôi xin cám ơn sự giúp đỡ quý báu đó và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để dự án càng thêm hoàn thiện.

                     Ban chủ nhiệm dự án

   


  CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG XÂY DỰNG DỰ ÁN

  1. Nghị Quyết số 45/CP ngày 22/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và phát triển Ngành du lịch.

  2. Quyết định số 164/DL-KTKH ngày 1/9/1994 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch giao nhiệm vụ thiết kế quy hoạch Ngành cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

  3. Thông báo kết luận số 41/TB ngày 16/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010".

  4. Quyết định số 307/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1997 – 2010".

  5. Quyết định số 84/TCDL của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc phê duyệt đề cương dự án Quy hoạch Trung tâm du lịch Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt thời kỳ 1996-2010.

  6. Quyết định số 184/DL-KTKH ngày 28/6/1995 và Quyết định số 506/TCDL-KHĐT ngày 9/11/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc phê duyệt tổng dự toán dự án Quy hoạch Trung tâm du lịch Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt thời kỳ 1996-2010.

  7. Hợp đồng kinh tế số 54B/VP ngày 4/8/1995 giữa Văn phòng Tổng cục Du lịch và Viện NCPT Du lịch về việc thực hiện dự án Quy hoạch Trung tâm du lịch Nha Trang – Ninh Chữ – Đà Lạt thời kỳ 1996-2010.

  8. Báo cáo dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2010" của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  9. Đăng ký kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước số 96-52-1997/KQ ngày 20/6/1996 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đối với đề tài "Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống du lịch biển Việt Nam" (Mã số KT-03-18).
   

  Bài cùng chuyên mục