Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2020

              Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An (QHTTPTDL) thời kỳ 1996 – 2010 là cơ sở cho công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; là công cụ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về du lịch và phương hướng để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá tiềm năng của Nghệ An. Nhờ có định hướng đúng đắn đó cộng với sự nỗ lực của ngành du lịch, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp; du lịch Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Hoạt động của ngành Du lịch đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của địa phương; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội của nhiều vùng miền; góp phần thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống cho cộng đồng tại các khu, điểm du lịch, đồng thời hỗ trợ cho công tác bảo đảm ổn định an ninh và quốc phòng trên địa bàn.

              Trong những năm qua, sự nghiệp đổi mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được những thành tựu quan trọng: Tình hình chính trị – xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển và nhịp độ tăng trưởng khá; các ngành kinh tế phát triển theo định hướng thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông… ngày càng hoàn thiện. Diện mạo của TP.Vinh, các thị xã, thị tứ được xây dựng nâng cấp hiện đại; các vùng nông thôn có những biến đổi sâu sắc. Cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có ngành du lịch. Về địa giới hành chính của thành phố, một số thị xã, thị tứ và một số khu vực đã có điều chỉnh về diện tích, thành lập thêm một số thị xã, thị tứ và các xã; kéo theo sự thay đổi cơ cấu dân cư trên một số địa bàn. Nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế; cửa khẩu, cảng biển đã hình thành và phát triển…Từ thay đổi trên dẫn đến các chỉ tiêu dự báo phát triển của kinh tế – xã hội nói chung và chỉ tiêu dự báo trong Quy hoạch TTPTDL Nghệ An thời kỳ 1996 – 2010 trở nên không phù hợp với tình hình thực tế.

  Bên cạnh đó, Quy hoạch TTPTDL Nghệ An thời kỳ 1996 – 2010 được xây dựng trong bối cảnh du lịch trên thế giới đang phát triển mạnh; Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế; các nhà đầu tư, khách du lịch quốc tế tăng nhanh dã dẫn đến các chỉ tiêu dự báo trong quy hoạch đặt ra ở mức tăng trưởng cao. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, các chuyên gia tư vấn lại chưa tính toán và lường hết sự khốc liệt về các biến cố an ninh, chính trị, kinh tế trên thế giới và khu vực, đặc biệt là khủng hoảng tài chính, tiền tệ; vấn đề chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, khủng bố; về tốc độ lây lan các bệnh nan y, HIV – AIDS và xảy ra các bệnh gia súc, gia cầm… đã ảnh hưởng đến phát triển du lịch toàn cầu, tác động đối với phát triển du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

              Theo nhận định của các chuyên gia, nếu Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì cuộc cạnh tranh trên thị trường sẽ xảy ra gay gắt hơn bao giờ hết; cuộc cạnh tranh này không chỉ xảy ra trên một phạm vi, một địa bàn, một tỉnh mà lan tỏa ra trên diện rộng, nhiều lĩnh vực sẽ tác động và thách thức đến phát triển bền vững du lịch Nghệ An.

              Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với du lịch tỉnh Nghệ An là tận dụng những điều kiện, cơ hội và thời cơ thuận lợi để phát triển du lịch mang tính lâu dài và bền vững và đưa ngành du lịch thực sự là một ngành kinh tế quan trọng đến năm 2020, cần phải điều chỉnh một số chỉ tiêu, xây dựng các định hướng và đề xuất các giải pháp mới về du lịch. Xuất phát từ mục đích đó, Sở Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An) đã phối hợp với cơ quan tư vấn xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

   

  Bài cùng chuyên mục