Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy định về mẫu biểu hành chính tại Viện NCPT Du lịch

  Các mẫu biểu hành chính được quy định theo điều 21 của Quy chế làm việc của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/10/2010.

   

  1. Mẫu Phiếu trình giải quyết công việc. Download ở đây

  2. Mẫu Đăng ký lịch làm việc tuần. Download ở đây

  3. Mẫu Kế hoạch thực hiện (Dự án, nhiệm vụ). Download ở đây

  4. Mẫu Kế hoạch (Công việc cụ thể trong Dự án, nhiệm vụ như: Khảo sát, đi báo cáo…). Download ở đây

  5. Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện. Download ở đây

   6. Mẫu Báo cáo tình hình công tác tháng…(2)…và nhiệm vụ chủ yếu trong tháng…(3)…năm 20… Download ở đây

  7. Mẫu Báo cáo kết quả…. Download ở đây

  8. Mẫu Giấy đề nghị nghỉ phép. Download ở đây

  9. Mẫu Phiếu đề nghị (Mượn tài sản, trang thiết bị). Download ở đây

  10. Mẫu Phiếu đề nghị (Sửa chữa tài sản, trang thiết bị). Download ở đây

  11. Mẫu Phiếu đề nghị (Sử dụng ô tô). Download ở đây

  12. Mẫu Phiếu đề nghị (Phôtô, in ấn, đóng quyển). Download ở đây

  13. Mẫu Phiếu đề nghị (Chuyển phát nhanh). Download ở đây

  14. Mẫu Phiếu đề nghị (Chuyển fax trong n­íc). Download ở đây

  15. Mẫu Phiếu đề nghị (Gọi điện thoại/fax quốc tế). Download ở đây

  Bài cùng chuyên mục