Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

     Ngày 09/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/10/2014; Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2014.

     Toàn văn thông tư số 52/2014/TT-BTNMT: TT_52_2014_btnmt.pdf

     Toàn văn thông tư số 53/2014/TT-BTNMTTT_53_2014_BTNMT.pdf

  Văn bản

  Bài cùng chuyên mục