Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

   Ngày 09/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/10/2014; Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2014.

   Toàn văn thông tư số 52/2014/TT-BTNMT: TT_52_2014_btnmt.pdf

   Toàn văn thông tư số 53/2014/TT-BTNMTTT_53_2014_BTNMT.pdf

Văn bản

Bài cùng chuyên mục