Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

   ĐBSCL  Ngày 18/11/2016 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số: 2227/QĐ-TTg. Quy hoạch do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch ngiên cứu, xây dựng.

     Theo đó, mục tiêu phát triển là phát triển du lịch tương xứng với thế mạnh, tiềm năng; khẳng định vị trí quan trọng của Vùng đối với Du lịch Việt Nam. Từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Du lịch trong phát triển Kinh tế – Xã hội Vùng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân đồng thời quảng bá hình ảnh của Vùng với cả nước và Quốc tế. Các chỉ tiêu được đặt ra là phấn đấu đến 2030, đón khoảng 52 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6,5 triệu khách quốc tế. Tổng thu tương ứng đạt trên 111 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 450.000 lao động trong đó lao động trực tiếp khoảng 150.000.

     Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Quy hoạch đưa ra 4 định hướng và 10 nhóm giải pháp cụ thể.

    Chi tiết Quyết định phê duyệt: QD_2227_TTPD_DBSCL.pdf

   Toàn văn Báo cáo Tổng hợp Quy hoạch: http://itdr.org.vn/vi/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/1306-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-vung-dong-bang-song-cuu-long-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030.html

  Thái Hà, Phòng QLKH&HTQT

  Bài cùng chuyên mục