Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Phê duyệt đề án Phát triển Du lịch Thành phố Thanh Hóa đến năm 2030

   Cau Ham RongNgày 05/9/2014, Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa đã ký Quyết định số 8017/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Phát triển Du lịch Thành phố Thanh Hóa đến năm 2030. Theo đó, quan điểm phát triển là khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, mang thương hiệp thành phố Thanh Hóa theo hướng phát triển du lịch văn hóa – tâm linh, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cuối tuần, du lịch hội nghị gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo sự phát triển bền vững hướng tới mục tiêu phát triển du lịch dựa trên thế mạnh của từng địa phương tạo sản phẩm đặc thù kết nối sản phẩm tạo hiệu quả kinh tế cao từ du lịch, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. 

    Đề án Phát triển Du lịch Thành phố Thanh Hóa đến năm 2030 là một trong rất nhiều đề án do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tư vấn và chủ trì lập năm 2013 nhằm hỗ trợ việc phát triển du lịch tại các địa phương như Quy hoạch Núi Bà Đen (Tây Ninh); Quy hoạch Điện Biên Phủ-Pá Khoang (Điện Biên); Quy hoạch Sơn Trà (Đà Nẵng)…

   Toàn văn Quyết định số 8017/QĐ-UBND: QD_PD_QHPTDL_Thanh_Hoa.pdf

   Toàn văn báo cáo tổng hợp sẽ được đăng tải trong thời gian sớm nhất.

  

   

Bài cùng chuyên mục