Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Nhiệm vụ khảo sát môi trường và tác động du lịch các tỉnh miền Trung

  chienluoc-miengtrung-2018 6   Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đển năm 2050”, từ ngày 26/11-30/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức khảo sát thực tế tại các tỉnh Miền Trung bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa.

     Với mục tiêu chính nhằm đánh giá công tác bảo vệ môi trường cũng như xác định các tác động của hoạt động du lịch tới môi trường tại các địa bàn trọng điểm thuộc các khu vực động lực phát triển du lịch theo định hướng của Chiến lược. Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát và tham vấn các chuyên gia thuộc cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và du lịch, các doanh nghiệp, cơ sở sở du lịch và dịch vụ… tại các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

  chienluoc-miengtrung-2018 5

     Qua đó, có thể thấy, phần lớn các tỉnh đều có kế hoạch và thực hiện điều tra, khảo sát và quản lý tài nguyên, môi trường và tác động du lịch. Kinh nghiệm của nhiều tỉnh cho thấy, việc điều tra, khảo sát và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo, các khu vườn quốc gia, khu bảo tồn và các di sản, đặc biệt ở các địa điểm tiếp giáp giữa nhiều tỉnh, nhiều quốc gia là công việc phức tạp, nhạy cảm và không thể làm đơn phương, không thể thiếu sự phối hợp của các bên liên quan. Trong nhiều năm qua, công tác khảo sát, điều tra môi trường và tác động của du lịch chưa đạt được kết quả mong đợi và cần thiết phải có nhiều nỗ lực để đạt được thành tựu lớn hơn. Vấn đề then chốt được đặt ra có ý nghĩa đối với hiệu quả khảo sát và đánh giá tác động môi trường là sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như nhất quán trong hành động của các bên liên quan.

  chienluoc-miengtrung-2018 4

     Kết quả, việc khảo sát môi trường và tác động du lịch các tỉnh miền Trung góp phần thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đển năm 2050” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bao gồm: Đánh giá hiện trạng môi trường cũng như công tác bảo vệ môi trường; xác định được các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện Chiến lược từ đó nghiên cứu, dự báo xu hướng của các vấn đề trên, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường hài hòa với phát triển du lịch.

  chienluoc-miengtrung-2018 9

     Sau chuyến khảo sát tại các tỉnh miền Trung, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức cuộc họp tham vấn các chuyên gia về môi trường và du lịch về các nội dung chính của Báo cáo Đánh giá môi trường Chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở, các ý kiến chuyên gia, Ban chuyên môn xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược sẽ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng hợp để chuẩn bị xin ý kiến các Bộ, ban ngành, các địa phương trước khi trình phê duyệt tại Bộ Tài nguyên – Môi trường theo đúng quy định.

  Thùy Vân

  Bài cùng chuyên mục