Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc”

     Ngày 19/12/2017, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc. TS Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện NCPTDL – chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng bao gồm: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa – phản biện 1; TS. Dương Đình Hiền – phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh – Ủy viên; ThS. Trương Nam Thắng, Ủy viên.

  NTCS ĐTCongdong

     Sau khi nghe đại diện nhóm thực hiện –  chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng đã đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của nhóm nghiên cứu, ghi nhận kết quả nhiên cứu, cơ bản bám sát theo thuyết minh đề cương do Bộ VHTTDL phê duyệt, có chất lượng cụ thể đã đánh giá khá sát thực trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực nghiên cứu, đề xuất được mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, định hướng cũng như các giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến giúp hoàn thiện đề tài, điển hình như: cần chỉnh sửa làm rõ mục tiêu, đối tượng nghiên cứu; rà soát thống nhất khái niệm du lịch cộng đồng, cần vận dụng linh hoạt khéo léo các khái niệm trong Luật du lịch mới; bố cục, cấu trúc cần logic hơn, nên bổ sung nội dung, lịch sử nghiên cứu đề tài; chỉnh sửa làm rõ phân tích SWOT; tập trung nghiên cứu chính, hướng vào mục tiêu xây dựng mô hình phát triển, tránh nhầm lẫn với mô hình quản lý; cần làm rõ bản chất, kết cấu, nguyên tắc hoạt động, cơ chế vận hành của mô hình, sắp xếp định hướng quan điểm phát triển du lịch cộng đồng.

     Kết thúc buổi nghiệm thu, 100% thành viên Hội đồng nhất trí đề tài đạt yêu cầu, thông qua cấp cơ sở với điều kiện chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Hội đồng. 

  Jinnee

  Bài cùng chuyên mục