Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ 2013: “Giải pháp phát triển Thương hiệu Du lịch Việt Nam”

     Ngày 25/12/2013, Tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Hội đồng khoa học cấp cơ sở do PGS.TS Phạm Trung Lương làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Giải pháp phát triển Thương hiệu Du lịch Việt Nam” do TS. Đỗ Cẩm Thơ – TP. Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế làm chủ nhiệm.

     Thành viên Hội đồng nghiện thu đề tài có các Nhà khoa học và các quản lý giàu kinh nghiệm về công tác khoa học – công nghệ cũng như quản lý Nhà nước về du lịch như TS. Lê Đức Chương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ VHTTDL; Ths. Lê Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Thị trường – Tổng cục Du lịch; TS. Dương Đình Hiền – PTP. Phụ trách Phòng Quy hoạch  Phát triển Du lịch – Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch; TS. Lê Minh – PTP. Nghiên cứu Chính sách Du lịch – Viện NCPT DL; ThS. Nguyễn Hoàng Mai – P. QLKH & HTQT – Viện NCPTDL; Đại biểu Vụ KHCN & MT; các thành viên thực hiện đề tài cùng đông đảo nghiên cứu viên Viện NCPT Du lịch.

NTCCSDTCBCTho

TS. Đỗ Cẩm Thơ – Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

     Đề tài “Giải pháp pháp triển thương hiệu du lịch Việt Nam” là đề tài cấp Bộ mang tính đột phá của năm 2013, được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ trực tiếp cho Viện NCPTDL. Tại buổi nghiệm thu, TS. Đỗ Cẩm Thơ – Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo các kết quả nghiên cứu đề tài đã đạt được bao gồm: hệ thống hoá toàn bộ hệ thống cơ sở lý luận về thương hiệu điểm đến du lịch; thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam hiện nay ở cấp quôc gia, cấp vùng, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm, đặc biệt kết quả nghiên cứu nhận thức thương hiệu đối với thương hiệu du lịch Việt Nam thông qua phương pháp nghiên cứu hai chiều và đa đối tượng; các kết quả so sánh cạnh tranh trong khu vực để phát triển thương hiệu cũng như học tập kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương hiệu; đề tài cũng làm rõ bối cảnh và các định hướng phát triển du lịch từ Chiến lược và quy hoạch tổng thể đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt; từ các kết quả đó đã đề xuất định hướng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam cho giai đoạn tới cùng việc định vị các giá trị cốt lõi thương hiệu, kiến trúc thương hiệu, lộ trình phát triển thương hiệu; đề tài đã đề xuất các biện pháp cụ thể và táo báo bạo trong công tác xúc tiến quảng bá, truyền thông thương hiệu tới các thị trường mục tiêu; để thúc đẩy phát triển được các định hướng chiến lược này, đề tài cũng đi sâu đề xuất các nhóm giải pháp mà quan trọng nhất là các nhóm về định hướng và quản lý phát triển sản phẩm du lịch theo các định hướng chiến lược thương hiệu và nhóm giải pháp về quản trị thương hiệu trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu nâng cao năng lực xúc tiến cho cơ quan quản lý Nhà nước về Du lịch.

NTDTCBCTho2

 

     Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc, tâm huyết  làm việc của nhóm nghiên cứu đề tài, khẳng định việc hoàn thành xuất sắc không những yêu cầu về mặt nội dung mà còn đảm bảo triển khai đề tài đúng tiến độ và bám sát thuyết minh đề cương được phê duyệt. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đông cũng trao đổi các nội dung cần làm rõ và hoàn thiện. Từ các ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận và yêu cầu chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn thiện một số nội dung, đặc biệt đi sâu vào hoàn thiện các kết luận và kiến nghị của đề tài để có được những kiến nghị táo báo, mạnh dạn, phù hợp với những yêu cầu đặt ra từ kết quả nghiên cứu tới các cấp có thẩm quyền nhằm có cơ sở triển khai các kết quả nghiên cứu vào công tác quản lý nhà nước về du lịch. Đề tài đạt 100% nhất trí thông qua của Hội đồng cho phép hoàn thiện và báo cáo lên Bộ VHTTDL xem xét tổ chức nghiệm thu cấp Bộ dự kiến vào tháng 01/2014.

 

Phương Linh – P. QLKH & HTQT 

Bài cùng chuyên mục