Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu du lịch trách nhiệm tại Việt Nam”

     Ngày 20/06/2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”. Đề tài do TS. Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện NCPTDL làm chủ nhiệm. Hội đồng gồm các các nhà khoa học có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực du lịch: PGS.TS. Phạm Trung Lương (Chủ tịch Hội đồng), TS. Võ Quế (Phản biện 1), PGS.TS. Trần Đức Thanh (Phản biện 2) và các thành viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh (Đại học KTQD), TS. Nguyễn Anh Tuấn (TCDL), TS. Dương Đình Hiền và ThS. Nguyễn Quốc Hưng (Ủy viên Thư Ký). 

     Đại diện cơ quan quản lý tham dự có TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công Nghệ và Môi trường – Bộ VHTTDL; ThS. Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Vụ KHCN và MT – Bộ VHTTDL; Ths. Đỗ Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính TCDL. Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tham dự có TS. Trương Sỹ Vinh, Phó Viện trưởng và các thành viên nhóm nghiên cứu, các cán bộ chuyên môn và đại diện Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế quả Viện.

  NTDTDLTN

     Tại buổi nghiệm thu, TS. Hà Văn Siêu Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo những nội dung cơ bản của đề tài, gồm: mục tiêu, phương pháp tiếp cận nghiên cứu; cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch có trách nhiệm, thực trạng du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và các nhóm giải pháp thúc đẩy du lịch có trách nhiệm. Hội đồng nghiệm thu tiến hành đánh giá khách quan, công tâm bám theo đề cương nghiên cứu đã được duyệt. Sau khi nghe nhận xét của 2 phản biện, các thành viên Hội đồng đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến giúp cho đề tài hoàn thiện hơn. Hội đồng làm việc nghiêm túc, đánh giá cao những cố gắng của nhóm tác giả, khẳng định đề tài đã hoàn thành cơ bản những yêu cầu và mục tiêu nghiên cứu đề ra. Kết quả đánh giá 100% thành viên Hội đồng thông qua ở mức đạt yêu cầu và khuyến nghị có chỉnh sửa hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng. Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài khẩn trương hoàn thiện để Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch báo cáo Bộ VHTTDL xem xét tổ chức nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

  Bài cùng chuyên mục