Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học chú trọng vào Du lịch Bền vững

     cristiana pasca palmerNgày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm nay được kỷ niệm trong bối cảnh năm 2017 là “Năm Quốc tế về Du lịch Bền vững cho Phát triển”. Chủ đề năm nay là “Đa dạng sinh học và Du lịch Bền vững” nhằm quảng bá các kết quả đạt được các mục tiêu và nền tảng đã thống nhất như: Chương trình Du lịch Bền vững – Khung Chương trình 10 năm thúc đẩy Sản xuất và Tiêu thụ Bên vững (10YFP); Hướng dẫn của Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) về Phát triển Đa dạng sinh học và Du lịch; và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

     Bà Cristiana Pasca Palmer, Thư ký điều hành của Công ước Đa dạng sinh học đã phát biểu rằng “Du lịch không được làm suy thoái thiên nhiên – chính là yếu tố đầu tiên thu hút khách du lịch”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển du lịch bền vững. Theo Đánh giá toàn cầu về Di sản thiên nhiên thế giới của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), hơn 25% các khu vực thiên nhiên thuộc Danh sách Di sản Thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực bởi du lịch. Mặt khác, du lịch bền vững có thể nâng cao sinh kế cho người dân địa phương và chứng tỏ việc bảo tồn và phát triển cần phải gắn chặt với nhau như thế nào. Ban Thư ký của CBD đang phối hợp làm việc cùng các chính phủ về chính sách du lịch, hỗ trợ đào tạo cho giám đốc các khu bảo tồn và xây dựng các công cụ nâng cao nhận thức cho khách du lịch và các chuyên gia trong ngành Du lịch.
     Bà Cristiana Pasca Palmer, Thư ký điều hành của Công ước Đa dạng sinh học đã phát biểu rằng “Du lịch không được làm suy thoái thiên nhiên – chính là yếu tố đầu tiên thu hút khách du lịch.”
     Trong bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới của LHQ (UNWTO) Talef Rifai đã phát biểu: “Chúng ta có thể cùng nhau làm cho du lịch trở thành liên minh chống lại sự mất đa dạng sinh học và đạt được các mục tiêu toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn.” UNWTO khuyến khích nhiều điểm đến hơn thiết lập hệ thống quan trắc du lịch bền vững.
     Tổng Giám đốc IUCN Inger Andersen cũng đề cập đến các mục tiêu toàn cầu, nhấn mạnh rằng việc đạt được mục tiêu du lịch bền vững sẽ giúp hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững và các SDGs, gồm SGD1 (xóa nghèo), SDG 8 (việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế), SDG 9 (công nghiệp, sáng tạo và cơ sở hạ tầng), SDG 10 (giảm bất bình đẳng), SDG 14 (cuộc sống dưới nước) và SDG 15 (cuộc sống trên mặt đất).

  cristiana pasca palmer1

     Một kết quả khác được phổ biến trong ngày kỷ niệm này là cuốn sách của tác giả Haikus có tựa đề “Thiên nhiên truyền cảm hứng: Kỷ niệm ngày Đa dạng sinh học với Haikus” do CBD, Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) và tổ chức Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) công bố. Bên cạnh đóTrung tâm Thông tin Khu vực Tây Âu của LHQ (UNRIC) đã khuyến nghị 3 cách để khách du lịch đóng góp vào sự bền vững, đó là giảm sử dụng nước; mua hàng hóa của địa phương; và sử dụng giao thông công cộng. 
     Trong năm 2010, Đại hội đồng LHQ đã tuyên bố ngày 22/5 là ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học.

  Tin: Chiến Thắng

  Bài cùng chuyên mục