Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khuyến nghị của UNWTO về thông tin tiếp cận được trong du lịch

     “Khuyến nghị của UNWTO về thông tin tiếp cận được trong du lịch” (UNWTO Recommendations on Accessible Information in Tourism) là một phần nội dung của Cẩm nang về “Du lịch tiếp cận được cho tất cả” (Accessible Tourism for All), đã được thông qua theo Nghị quyết A/RES/669 (XXI) của Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) năm 2013. Khuyến nghị được xây dựng với sự hỗ trợ và hợp tác của Quỹ Hợp tác và Hòa nhập xã hội của người khuyết tật (ONCE) và Mạng Du lịch châu Âu cho người khuyết tật (ENAT).

     Các khuyến nghị này dành cho các cơ quan du lịch quốc gia, hội đồng du lịch, các tổ chức quản lý điểm đến, cũng như các doanh nghiệp lữ hành, du lịch với các nguyên tắc chung liên quan đến các tiêu chí “tiếp cận được” trong việc cung cấp thông tin du lịch và việc áp dụng các kỹ thuật, các định dạng khác nhau để đáp ứng nguyên tắc của “Universal Design”. “Universal Design” – “Thiết kế phổ thông” có nghĩa là các thiết kế của sản phẩm, môi trường, các chương trình và dịch vụ có thể sử dụng được bởi tất cả mọi người, ở mức độ lớn nhất có thể, mà không cần phải thích ứng hoặc thiết kế chuyên ngành. “Thiết kế phổ thông” không loại trừ thiết bị trợ giúp cần thiết, kể cả cho những nhóm người khuyết tật. Các bên liên quan trong ngành du lịch được khuyến khích nên tham khảo toàn bộ các khuyến nghị này để có một cái nhìn tổng quan, hoàn chỉnh về các chủ đề và xem xét việc thực hiện các biện pháp thích hợp trong lĩnh vực ảnh hưởng tương ứng đối với họ.

     Các nội dung trong tài liệu liên quan đến các hướng dẫn cụ thể về sử dụng các công cụ cung cấp thông tin du lịch tiếp cận được đến tất cả mọi người, cụ thể: Tài liệu in, tài liệu số, các nội dung nghe nhìn, website, ứng dụng, điện thoại/ thiết bị thông minh và các thiết bị đầu cuối tự phục vụ, bảng chỉ dẫn.
  Toàn văn tài liệu độc giả có thể tham khảo tại đây.

  unwto recommendation accesible information

   

  Văn Dương

  (Bản quyền tài liệu thuộc về Tổ chức Du lịch Thế giới – UNWTO)

  Bài cùng chuyên mục