Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thị thực đơn phương cho công dân một số nước

       Công văn số 150/TB-VPCP ngày 23/6/2016 của Văn phòng Chính phủ Thông báo “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thị thực đơn phương cho công dân một số nước”.

    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục