Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Kế hoạch triển khai số 740/KH-BVHTTDL-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

    Kế hoạch triển khai số 740/KH-BVHTTDL-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Phối hợp chỉ đạo phát triển Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015”.

    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục