Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Kế hoạch Phối hợp xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam tại thị trường Châu Âu giai đoạn 2015-2017

    Kế hoạch số 550/KH-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Phối hợp xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam tại thị trường Châu Âu giai đoạn 2015-2017”
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục