Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Ngày 26/06/2012, Tổng cục Du lịch ra công văn số 635/TCDL-TTDL yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương quan tâm triển khai một số công việc để hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/07/1960 – 09/07/2012) và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vai trò của du lịch, bảo vệ môi trường gắn với trách nhiệm của cộng đồng, những thành tựu và hoạt động du lịch của địa phương; Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn treo băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu và có các hoạt động phù hợp chào mừng ngày kỷ niệm thành lập ngành; Quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên đang công tác trong ngành du lịch.

 

Toàn văn công văn

Bài cùng chuyên mục