Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: ” Nghiên cứu phát triển sản phẩm Du lịch đô thị ở Việt Nam”

     Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam”, ngày 15/11/2018, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp cơ sở đề tài. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng bao gồm: PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phản biện 1; TS. Dương Đình Hiền nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch, phản biện 2; các Ủy viên Hội đồng: TS. Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường, Tổng cục Du lịch; TS. Lê Văn Minh, Phó trưởng Phòng Chiến lược Chính sách Du lịch; ThS. Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam; Ủy viên Thư ký: ThS. Trần Thị Tuyết Mai, Nghiên cứu viên Viện NCPTDL. Tham gia buổi họp còn có thành viên nhóm nghiên cứu và các cán bộ quan tâm.

    ThS. Nguyễn Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, chủ nhiệm đề tài, đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu đề tài. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài thì du lịch đô thị được hiểu là các chuyến đi của khách du lịch tới các khu vực thành phố, đô thị với mục đích tham quan, trải nghiệm kết hợp với các hoạt động khác, sản phẩm du lịch đô thị được hiểu theo Luật Du lịch 2017 là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch đô thị ở Việt Nam, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đô thị trên 03 địa điểm lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch đô thị ở Việt Nam và xây dựng quy trình khung để phát triển sản phẩm du lịch đô thị tại Việt Nam.

  IMG 3294

     Hội đồng nghiệm thu nhận thấy đây là một đề tài nghiên cứu mới, chủ đề hay, có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn đồng thời đánh giá cao nỗ lực, sự nghiêm túc trong nghiên cứu của nhóm thực hiện, kết quả, sản phẩm của đề tài đáp ứng đúng yêu cầu đề cương, dự toán do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phê duyệt. 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua, cho phép đề tài được trình, nghiệm thu cấp cuối cùng. Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện hơn, kết quả có chất lượng hơn, Hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm nên sửa tên, cấu trúc lại nội dung các chương sao cho logic hơn, cần làm rõ hơn nữa về khái niệm, những đặc điểm liên quan về khu đô thị, phân loại đô thị, sản phẩm du lịch đô thị, các yếu tố cấu thành và rà soát lại quy trình khung tránh trùng lặp và đưa ra các định hướng cụ thể hơn trong việc phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam đảm bảo triệt để tính ứng dụng vào thực tiễn của đề tài góp phần phát triển sản phẩm du lịch nói riêng và du lịch Việt Nam trong bối cảnh ngành du lịch được quyết định là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ mới.

  Một số hình ảnh

  IMG 3298

  IMG 3301

  IMG 3306

  IMG 3309

  IMG 3304

  Jinnee

  Bài cùng chuyên mục