Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

           Ngày 5 – 6 -2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Bùi Đức Long – UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, văn phòng UBND tỉnh là thành viên hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

         Viện nghiên cứu phát triển du lịch – cơ quan tư vấn lp dự án trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo lần thứ 4 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo lần thứ 4 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ý kiến tham gia của các Sở, ngành và một s huyện. Các chỉ tiêu dự báo tăng trưởng du lịch theo phương án chọn đã được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành kinh tế được xác định là ngành có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch tập trung vào hai nguồn chủ yếu là vốn ngân sách nhà nước tập trung cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch. Vốn doanh nghiệp và vốn từ các nguồn khác hình thành trên cơ sở thực hiện phương châm xã hội hóa du lịch để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành du lịch: khách sạn, nhà hàng, phương tiện vận chuyển khách du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí. 


   

   

  Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Nam Định được xây dựng dựa trên yếu tố tài nguyên du lịch văn hóa, tài nguyên du lịch tự nhiên sinh thái vốn là thế mạnh nổi trội của du lịch Nam Định. Các điểm du lịch quốc gia như Đền Trần, Phủ Dầy và các điểm du lịch có ý nghĩa vùng như Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Khu dự trữ sinh quyển liên tỉnh đồng bằng sông Hồng cần được đầu tư trở thành sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng có của địa phương nhằm phát huy lợi thế so sánh để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.


   

  Hội nghị đã nghe ý kiến của thành viên phản biện và các thành viên Hội đồng thẩm định. Hầu hết  ý kiến của các thành viên đều nhất trí với bố cục, nội dung, tính phù hợp của dự án Quy hoạch và đề nghị Hội đồng thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Một số ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh sửa, sắp xếp lại nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch sát với điều kiện cụ thể của tỉnh và tránh trùng lặp..   

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao chất lượng, nội dung và tính khả thi của báo cáo quy hoạch. Đồng chí yêu cấu cơ quan tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, khẩn trương hoàn thiện báo cáo để Hội đồng thẩm định và các cơ quan chức năng của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

  Bài cùng chuyên mục