Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Hội nghị phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 của Tổng cục Du lịch, ngày 22/12/2014, Tại TP. Huế, Viện NCPTDL phối hợp cùng Vụ Lữ hành tổ chức Hội nghị Phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch Vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình kích cầu du lịch. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch TS. Hà Văn Siêu đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các sở Văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng, đại diện các sở Giao thông vận tải, Kế hoạch đầu tư, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Thông qua Hội nghị, đại diện Viện NCPTDL – đơn vị chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch Vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã giới thiệu khái lược những điểm chính của Quy hoạch bao gồm: quan điểm phát triển, mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể về khách du lịch, cơ sở lưu trú, chỉ tiêu việc làm, nhu cầu đầu tư, các định hướng phát triển thị trường khách, sản phẩm du lịch, tổ chức không gian phát triển du lịch, các giải pháp thực hiện Quy hoạch và việc tổ chức thực hiện Quy hoạch. Trong đó tập trung vào giới thiệu chương trình hành động với 19 mục tiêu cụ thể nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của QHTTPTDL Vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

     Các ý kiến tại hội nghi đa phần nhấn mạnh tầm quan trọng việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong việc huy động các nguồn vốn, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch ở các điểm đến, xây dựng chính sách phát triển chung cho du lịch toàn vùng; phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh , đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, đặc trưng của từng địa phương;…

     Trong khuôn khổ của hội nghị, Vụ lữ hành – Tổng cục Du lịch cũng đã giới thiệu chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc” và công bố website kích cầu du lịch: www.timelesscharm.vn.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định: Hội nghị đã phổ biến thành công những nội dung của quy hoạch tổng thể du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tới đông đảo các đơn vị liên quan và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là đơn vị lãnh đạo, điều phối liên kết du lịch 6 tỉnh trong vùng, trong đó mỗi tỉnh cần có chương trình hành động, triển khai nội dung phù hợp quy hoạch từng vùng. Đồng thời, mỗi tỉnh thành cần đề cao vai trò doanh nghiệp của mỗi địa phương, mỗi điểm đến trong vấn đề liên kết.

  Toàn cảnh Hội nghị:

  Phổ biến BTB

      Chi tiết nội dung Quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch Vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có thể tra cứu, download theo đường dẫn: http://itdr.org.vn/thong-tin-tu-lieu/de-an-du-an/cac-de-an-phat-trien-du-lich/740-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-vung-bac-trung-bo-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030.html

   Phạm Dương, Phòng QLKH&HTQT, Viện NCPTDL

  Bài cùng chuyên mục