Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Hội nghị công bố, phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

    congboQHDHNTB Ngày 26/5/2015, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị công bố, phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Hà Văn Siêu; đông đảo đại biểu đại diện các Bộ, ngành TW; Lãnh đạo UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch các địa phương khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và một số tỉnh lân cận.

     Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 do Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 24/12/2014. Quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong trong mối tương quan chung và thực hiện theo quan điểm mục tiêu phát triển du lịch đã được chỉ ra trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020. Các định hướng phát triển chủ yếu là phát triển đồng thời thị trường khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế; phát triển sản phẩm du lịch trong đó ưu tiên nhóm sản phẩm nghỉ dưỡng biển, nhóm sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa thế giới; tổ chức không gian phát triển du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch và trung tâm du lịch, tuyến du lịch; đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu kết hợp với bảo tồn, tôn tạo và phát triển tài nguyên và phát triển hạ tầng du lịch then chốt.

     Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên khẳng định vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với lợi thế về vị trí địa lý kinh tế thuận lợi, bề dày lịch sử, được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh đẹp tạo nên tiềm năng du lịch vô cùng to lớn và giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với du lịch Việt Nam, du lịch vùng thời gian qua có nhiều bước tiến mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và làm thay đổi diện mạo của nhiều địa phương trong vùng, tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biển và hải đảo. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, phát triển du lịch của Vùng vẫn còn chưa đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu tầm nhìn tổng thể. Vì vậy, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là tiền đề cho công tác đầu tư, quản lý phát triển du lịch của vùng sao cho đúng hướng, bền vững, thống nhất và đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các Bộ, ngành, các địa phương trong vùng và toàn xã hội.

     Ngoài việc công bố, phổ biến thành công, sâu rộng nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hội nghị đã nhận được sự nhất trí, đồng thuận cao về Kế hoạch triển khai Quy hoạch một cách hiệu quả nhất.

     Toàn văn Quy hoạch: QHTTPTDL_DHNTB.pdf

   

  Bài cùng chuyên mục