Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội nghị chuyên đề dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”

Tiêu chuẩn hóa đã thành một xu thế, một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về du lịch như hiện nay. Công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực du lịch tại nước ta đã được thực hiện từ khá sớm, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21. Tuy nhiên, việc xây dựng tiêu chuẩn thời gian qua mới chỉ tập trung vào lĩnh vực khách sạn, chủ yếu là để phục vụ yêu cầu xếp sao khách sạn.
Trước thực tế cần đẩy nhanh hơn nữa công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực du lịch để nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và thống nhất trong các hoạt động du lịch trong nước cũng như hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch xây dựng một số Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du lịch, trong đó, năm 2018-2019, có Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”

TS. Đỗ Thị Thanh Hoa – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phát biểu khai mạc

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án trên, ngày 03/4/2019, tại Thanh Hóa, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề thống nhất nội dung dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm” để thảo luận, trao đổi, góp ý và thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý, khai thác bãi tắm trong nước.
TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch làm Chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện của Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch), đại diện các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố ven biển khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, các quý vị đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, cơ quan kỹ thuật, đại diện một số doanh nghiệp du lịch, đơn vị quản lý/ khai thác bãi tắm, hiệp hội du lịch, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và tiêu chuẩn, đại diện các trường đại học có chuyên ngành về du lịch…
Hội nghị đã được nghe Ths.Trần Thị Tuyết Mai, Trưởng tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành, trình bày tóm tắt dự thảo TCVN: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. Theo đó, ngoài phần giới thiệu và phụ lục, Dự thảo Tiêu chuẩn gồm 6 nội dung chính: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Yêu cầu chung và hướng dẫn về quản lý bãi tắm; Cơ sở hạ tầng; Cung cấp dịch vụ.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn. Nhìn chung, các ý kiến tại Hội nghị hoàn toàn nhất trí về tính cấp thiết của việc xây dựng TCVN về hoạt động bãi tắm; thống nhất với cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn dự thảo. Bên cạnh đó là những ý kiến về nội dung các thuật ngữ (số lượng, thành phần các thuật ngữ và nội dung giải thích) và các nội dung khác của bản Dự thảo.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, TS. Đỗ Thị Thanh Hoa thay mặt Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của đại biểu, thống nhất lại một số ý kiến góp ý của các chuyên gia và khẳng định sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện nội dung Dự thảo TCVN.
Hy vọng với tinh thần trách nhiệm và quy trình biên soạn khoa học, Ban Biên soạn TCVN của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch sẽ sớm hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia này để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm tra, trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN) thẩm định, công bố và áp dụng, góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Văn Dương

Bài cùng chuyên mục