Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

    Ngày 13 tháng 7 năm 2012, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã  thông qua Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

    Bài cùng chuyên mục