Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 – 2015, định hướng đến 2020

             Kon Tum là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có những tiềm năng, thế mạnh nổi trội để phát triển du lịch, tuy nhiên với những đặc thù của mình, để phát triển bền vững, tương xứng với tiềm năng ngành du lịch cần có những công cụ quản lý có hiệu qủa, một trong những công cụ đó chính là quy hoạch. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, ngay sau khi tái lập tỉnh, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo việc triển khai xây dựng dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum 1996 – 2010.  

   

            Báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum 1996 – 2010” đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng các kế hoạch cụ thể phát triển du lịch Kon Tum đến năm 2010. Căn cứ vào các định hướng chiến lược đã được xác định, ngành Du lịch của tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch cho các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, tạo cơ sở thuận lợi cho công tác chỉ đạo phát triển ngành, quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ, tôn tạo các tài nguyên du lịch, hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến tài nguyên môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững.

             Trong những năm đầu, sự phát triển của ngành du lịch tỉnh khá phù hợp với những định hướng được hoạch định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum, ngành du lịch tỉnh đã thực hiện được nhiều chỉ tiêu do Quy hoạch đề ra: tăng trưởng hàng năm ở mức cao, nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực du lịch được hình thành, bước đầu đáp ứng tốt nhu cầu của sự phát triển, công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đã triển khai được một số dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch… Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy hoạch cũng phát sinh những bất cập như hạ tầng du lịch chậm được cải thiện; việc huy động các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch không được như mong muốn; công tác xúc tiến đầu tư chưa được chú trọng; xuất hiện nhiều yếu tố mới tác động đến du lịch, trong khi du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp và thường chịu ảnh hưởng bị tác động rất mạnh  của những yếu tố đó… Ngoài ra do tính chất đặc thù, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch là một dạng quy hoạch mở, mang tính định hướng, do vậy đòi hỏi có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn phát triển du lịch và kinh tế – xã hội của tỉnh. Đây là một thực tế mà công tác quy hoạch kinh tế – xã hội nói chung, quy hoạch chuyên ngành nói riêng luôn phải đối mặt. Chính vì vậy quy hoạch được xem là công tác thường xuyên và việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 – 2015 và định hướng đến năm 2020 là việc làm cần thiết, tất yếu.

   

                Bên cạnh đó, thời gian qua bối cảnh quốc tế cũng như trong nước có nhiều biến đổi: từ năm 1997 đến nay cục diện chính trị – kinh tế thế giới đã có những chuyển biến phức tạp với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, các cuộc chiến tranh, nạn khủng bố, các đại dịch… nhưng vượt lên tất cả đó là xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, tăng cường hội nhập và mở rộng giao lưu hợp tác giữa các quốc gia. Năm 1997 nước ta trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam tham gia và tổ chức thành công nhiều diễn đàn thế giới và quốc tế như Francophone, ASEM, APEC và mới đây nước đã gia nhập WTO… uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; chính sách đổi mới, tăng cường hội nhập của Đảng Nhà nước đã và đang thu hút ngày càng nhiều các đối tác đến đầu tư vào Việt Nam; trong nhiều năm liên tục Việt Nam được các tổ chức có uy tín đánh giá là một trong những điểm đến an toàn và thân thiện nhất châu Á. Nhờ những chuyển biến theo chiều hướng tích cực như vậy, ngành du lịch đang đứng trước những cơ hội hết sức to lớn để phát triển. Những phân tích nêu trên cho thấy nhiều nội dung của quy hoạch năm 1996 đã lạc hậu cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới.

   

  Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 01/11/1996 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 1996 – 2000 và 2010 xác định mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đẩy mạnh xã hội hoá về du lịch, phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội… Để thực hiện được những mục tiêu này thì việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kon Tum là hết sức cần thiết để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng mà Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum đã đề ra.

   

            Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Sở Thương mại – Du lịch Kon Tum và các cơ quan hữu quan của tỉnh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch – Tổng cục Du lịch xây dựng dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 – 2015, định hướng đến 2020” làm cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và ngành du lịch nói riêng.

   

  Bài cùng chuyên mục