Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014: “Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch”

  flex 2014 dtda hthtndthitdr bia

    1. Lý do chọn đề tài
     Xây dựng thương hiệu mạnh hiện nay được đặt ra như là yêu cầu bức thiết đối với bất kì tổ chức, doanh nghiệp khi mà sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khốc liệt. Trong đó, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu là bước bắt buộc thuộc quá trình xây dựng thương hiệu nhằm định vị hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp trong mắt thị trường mục tiêu cũng như thể hiện những giá trị mà tổ chức, doanh nghiệp mang lại cho khách hàng. Hệ thống nhận diện thương hiệu giúp khách hàng, đối tác nhận ra, lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như là xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển đối với tổ chức mà họ có ấn tượng tốt đẹp. Hệ thống nhận diện thương hiệu cũng cho thấy sự chuyên nghiệp, thể hiện uy tín cùng những cam kết của tổ chức đối với đối tác và khách hàng.
      Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (gọi tắt là Viện) là cơ quan nghiên cứu đầu ngành, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển ngành. Từ khi thành lập tới nay, Viện không ngừng nỗ lực khẳng định năng lực chuyên môn và từng bước gây dựng thương hiệu, uy tín trong hoạt động của ngành du lịch. Tuy nhiên, hệ thống nhận diện thương hiệu Viện hiện nay chưa đáp ứng được khả năng truyền đạt bản sắc thương hiệu Viện tới đối tượng mục tiêu; những thiếu sót về hệ thống nhận diện thương hiệu hiện tại đã không còn đáp ứng nhu cầu định vị và quảng bá thương hiệu Viện trong bối cảnh hiện tại. Trên thực tế, hệ thống nhận diện thương hiệu Viện đã được xây dựng một cách cơ bản gồm tên gọi, biểu trưng và quy định thiết kế theo nhận diện trên mẫu danh thiếp, tuy nhiên, chưa quy định đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu đối với văn phòng phẩm, ấn phẩm, mẫu quảng cáo, ứng dụng thương mại điện tử, v.v do vậy chưa tối đa khả năng quảng bá hình ảnh của Viện. Bên cạnh đó, công tác lưu trữ tập tin thiết kế logo Viện thực hiện chưa tốt, không có tập tin chính xác và chất lượng cao để sử dụng cho mọi hoạt động. Điều này khiến phát sinh sự không đồng bộ, thiếu nhất quán về hình ảnh nhận diện, ảnh hưởng không nhỏ tới gây dựng hình ảnh trong tâm trí khách hàng, đối tác về Viện.
      Qua thực tế nêu trên, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cần thiết xây dựng định hướng hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của mình dựa trên việc nghiên cứu giá trị thương hiệu cốt lõi, triết lý hoạt động của Viện như là một yêu cầu cần thiết đặt ra nhằm từng bước xây dựng thương hiệu mạnh cho Viện, đáp ứng nhu cầu phát triển, nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh mới.
      2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
      Đề tài nghiên cứu hệ thống nhận diện thương hiệu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.
      3. Mục tiêu nghiên cứu
      Đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.
      4. Phương pháp và quy trình nghiên cứu
      o  Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong phạm vi đề tài gồm:
      o  Tổng thuật tài liệu: thu thập các tài liệu trong và ngoài nước về xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, từ đó tổng thuật và sử dụng những lý luận cần thiết phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài.
      o  Phỏng vấn: trực tiếp và gián tiếp qua qua thư điện tử đối với Lãnh đạo, cán bộ của Viện, của các đối tác để đi tìm hiểu, đánh giá vị trí thương hiệu hiện tại của Viện cũng như xác định định hướng giá trị cốt lõi thương hiệu Viện.
      o  Thiết kế đồ họa: đánh giá cũng như đề xuất thiết kế hoàn thiện, thiết kế mới các công cụ thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu Viện.
      o  Phương pháp chuyên gia: tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực về các vấn đề đang nghiên cứu.
      o  Quy trình nghiên cứu của đề tài được thực hiện qua các bước:

   flex 2014 dtda hthtndthitdr bia1
      5. Bố cục của đề tài
      Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị đề tài gồm 3 chương:
        Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống nhận diện thương hiệu tổ chức, doanh nghiệp
       Chương 2. Đánh giá hiện trạng hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
       Chương 3. Đề xuất hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

   

    Toàn văn Báo cáo tổng hợp đề tài:

  Bài cùng chuyên mục