Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

   Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du về việc “Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch xây dựng Báo cáo ĐMC theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục