Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khuyến nghị về việc sử dụng có trách nhiệm công cụ Xếp hạng và Đánh giá trong Du lịch

     Poland-unwtoCác bên liên quan trong ngành Du lịch đã tham dự Đại hội Quốc tế lần thứ 3 của Tổ chức Du lịch Thế giới về Đạo đức tại thành phố Krakow, Ba Lan, để khẳng định nhu cầu tiếp tục đẩy mạnh khuôn khổ đạo đức trong ngành Du lịch. Sự kiện được tổ chức từ ngày 26 – 28/4 là một trong những trụ cột của Dự án “Tăng cường Hiểu biết về Du lịch châu Âu”, do UNWTO phối hợp với Ủy ban châu Âu thực hiện.

  Hội nghị tại Krakow nhằm mục đích giới thiệu Khuyến nghị của UNWTO về việc Sử dụng có trách nhiệm công cụ Xếp hạng và Đánh giá trên nền tảng kỹ thuật số. Tài liệu hướng dẫn do Hội đồng Thế giới về Đạo đức Du lịch (WCTE) phối hợp cùng các tổ chức TripAdvisor, Minube and Yelp phối hợp xây dựng.

     Ông Pascal Lamy, Chủ tịch Hội đông Thế giới về Đạo đức Du lịch nói: “Xếp hạng và đánh giá trực tuyến hiện nay đang đóng vai trò chính trong du lịch. Mục đích của các khuyến nghị mới này của Hội đồng Thế giới về Đạo đức Du lịch là nhằm đảm bảo tất cả các bên liên quan hoạt động một cách công bằng và minh bạch.”
     Ông Taleb Rifai, Tổng Thư ký của UNWTO nói: “Khuyến nghị của UNWTO về việc sử dụng có trách nhiệm công cụ xếp hạng và đánh giá trên nền tảng kỹ thuật số là công việc mang tính đột phá, kết quả của mối quan hệ đối tác và sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức TripAdvisor, Minube và Yelp. Chúng ta đều biết rằng công việc xếp hạng và đánh giá ngày nay có tính then chốt đối với quyết định của người dùng. UNWTO và Hội đồng Thế giới về Đạo đức Du lịch không thể đạt tiến bộ trong công việc quan trọng này nếu không có các công cụ đó,”
     Cũng trong dịp này, tổ chức TripAdvisor đã ký Cam kết của Khu vực Tư nhân về Bộ Quy tắc Ứng xử toàn cầu về Đạo đức trong Du lịch của UNWTO. Năm ngoái, TripAdvisor đã trở thành trang mạng lớn nhất về nội dung liên quan đến du lịch với trên 500 triệu đánh giá của khách du lịch. Sự phối hợp của tổ chức TripAdvisor với các bên liên quan ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử toàn cầu về Đạo đức trong Du lịch của UNWTO càng tăng thêm sức ảnh hưởng của văn kiện không ràng buộc này với vai trò là văn bản chính toàn cầu hướng dẫn về du lịch có trách nhiệm.
  Bộ Quy tắc Ứng xử toàn cầu về Đạo đức trong Du lịch (GCET) là một nội dung toàn diện về các nguyên tắc được thiết kế để hướng dẫn các bên liên quan chủ chốt trong phát triển du lịch. Bộ Quy tắc Ứng xử này đề cập tới các bên gồm các chính phủ, ngành Du lịch, các cộng đồng và khách du lịch, nhằm giúp tăng cao lợi ích của ngành đồng thời giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực tiềm ẩn về môi trường, di sản văn hóa và xã hội trên toàn cầu.
     Bộ Quy tắc Ứng xử do Đại Hội đồng của Tổ chức Du lịch Thế giới thông qua vào năm 1999. Trong lời nhận xét hai năm sau đó, Liên hiệp quốc đã đặc biệt khuyến khích UNWTO thúc đẩy việc làm tiếp theo là phổ biến bộ Quy tắc này. Mặc dù ở giai đoạn này bộ Quy tắc Ứng xử chưa có sự ràng buộc về mặt pháp lý nhưng đã có cơ chế thực hiện tự nguyện thông qua sự công nhận vai trò của Ủy ban Thế giới về Đạo đức Du lịch (WCTE), để các bên có thể tham chiếu các vấn đề quan tâm liên quan đến việc áp dụng và diễn giải tài liệu.
     Kể từ năm 2011, tổng số 513 công ty và hiệp hội từ 69 quốc gia đã tôn trọng việc thực hiện Cam kết của Khu vực Tư nhân đối với bộ Quy tắc Ứng xử, cam kết phát huy và thực hiện các nguyên tắc này và báo cáo các hoạt động đã làm trong mối tương quan với bộ Quy tắc cho UNWTO theo định kỳ.

  Krakow-balan

  Krakow, Ba Lan

  Tin: Chiến Thắng – QLKH&HTQT

  Bài cùng chuyên mục