Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “Cơ sở khoa học phát triển du lịch đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ”

  Mục tiêu của đề tài

  Xác lập cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn), đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển du lịch các đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ, góp phần tích cực vào phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội ở lãnh thổ miền Trung – Tây Nguyên

  Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề tài

  –          Tổng quan tình hình nghiên cứu, kinh nghiệm phát triển du lịch đảo ở Việt Nam và một số nước trong khu vực

  –          Cơ sở lý luận cho phát triển du lịch đảo vùng ven bờ

  –          Đánh giá vị trí và vai trò của du lịch đảo ven bờ trong chiến lược phát triển du lịch, kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ; trong phát triển du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây

  –          Đánh giá về đặc điểm tài nguyên du lịch và các nguồn nhân lực có liên quan đến phát triển du lịch tại các đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ

  –          Đánh giá thực trạng phát triển du lịch trên các đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ; xác định nguyên nhân của tình trạng

  –          Xác định những thuận lợi-khó khăn, cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch đảo ven bờ ở khu vực ven biển vùng du lịch Bắc Trung Bộ

  –          Xác lập định hướng phát triển những sản phẩm du lịch biển – đảo đặc trưng của các đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ trong mối quan hệ với “cầu” đối với các thị trường du lịch ưu tiên trọng điểm đã được xác định trong quy hoạch phát triển du lịch vùng du lịch Bắc Trung Bộ

  –          Xác định những nội dung định hướng phát triển du lịch gắn với hoạt động bảo tồn (chú trọng đối với khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ); với phát triển cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo (chú trọng đối với các đảo Cù Lao Chàm và Lý Sơn); và với đảm bảo an ninh quốc phòng (chú trọng đối với đảo Cồn Cỏ)

  –          Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch đảo ven bờ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung.

  Địa chỉ áp dụng

  – Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung Ương và địa phương vùng du lịch Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi

  – Các doanh nghiệp du lịch đang kinh doanh hoặc có quan tâm đến phát triển kinh doanh trên địa bàn vùng du lịch Bắc Trung Bộ

  Bài cùng chuyên mục