Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc

   Ngày 10/9/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

   Toàn văn Chỉ thị:  CT28TTg.pdf

   Văn bản

Bài cùng chuyên mục