Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Bộ VHTTDL phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2012

   

  Bộ VHTTDL vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoac học công nghệ năm 2012 cho các đơn vụ thuộc Bộ, bao gồm 16 đề tài chuyển tiếp và 17 đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2012.

  Cụ thể, danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ chuyển tiếp bao gồm: Văn hoá ứng xử con người Việt Nam (Qua khảo sát nông dân vùng đô thị hoá); Bảo tồn và phát huy đời sống giá trị văn hoá của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thuỷ điện Sơn La; Văn hoá kinh tế làng nghề: Thách thức và giải pháp trong bối cảnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước; Nghiên cứu Văn hoá dân tộc Rowmam ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hoá, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam; Nghiên cứu di sản văn hoá dân tộc Bố Y phục vụ công tác tư liệu hoá trưng bày tại Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam; Nghiên cứu văn hoá truyền thống dân tộc Khmer phục vụ hoạt động tư liệu hoá, bảo quản và trưng bày của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam; Nghiên cứu loại hình du lịch tâm linh ở Việt Nam;Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa; Nghệ thuật múa truyền thống Khmer vùng Nam Bộ; Nghiên cứu căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam; Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính ở các trường nghệ thuật thể thao công lập; Đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh phía Nam; Đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh phía Bắc; Tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài thông qua hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; Nghiên cứu sự phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 (thời điểm 2002-2013).

   

  Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện năm 2012 bao gồm: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế; Những khuynh hướng trong nghệ thuật sân khấu chèo hiện đại; Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của bảo tàng đối với học sinh phổ thông (nghiên cứu trường hợp tại câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam; Nghiên cứu văn hoá dân tộc Mảng phục vụ hoạt động Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng các chương trình giáo dục tại Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam; Xây dựng sưu tập tài liệu của chính quyền Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những thành viên trong gia đình; Nghiên cứu quy trình sản xuất chế biến phẩm từ cây thuốc Giấu để chữa chấn thương phần mềm cấp tình cho VĐV; Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện vận động viên quốc gia (Nghiên cứu trường hợp vận động viên Điền kinh và Bơi lội tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng); Hoàn thiện một số chính sách cơ bản của nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam; Hoàn thiện mô hình thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện thành phố trực thuộc TW; Quản lý các thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay; Tri thức bản đị của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ; Quảng bá văn hoá qua các Festival ở Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam; Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội; Đánh giá hệ thống chính sách văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình trong giai đoạn hiện nay.

  Bộ VHTTDL giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo cho các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài; tổ chức thẩm định nội dung và dự toán kinh phí; ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài; quản lý các hoạt động và nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  Bài cùng chuyên mục