Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • In-đô-nê-xi-a khuyến khích sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch trở thành các doanh nhân trẻ

       indonexia  Bộ trưởng Du lịch Arief Yahya đã có bài phát biểu khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Du lịch trở thành doanh nhân tại lễ khởi công Học viện Bách Khoa Quốc gia về Du lịch thành phố Palembang ngày 31/5.

       Bộ trưởng Arief nói: “Tôi muốn 10% sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành Du lịch trực thuộc Bộ Du lịch được dạy để trở thành doanh nhân”
       Ông Arief nói tất cả sinh viên tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Du lịch sẽ có việc làm trong ngành Du lịch, 40% trong số họ nhận được lời mời làm việc ở nước ngoài.
       Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng cũng đề cập đến 3 luận điểm quan trọng đối với Học viện Bách khoa quốc gia về Du lịch.
       Ông Yahya nói: Điểm thứ nhất là Học viện Bách khoa Quốc gia về Du lịch cần sử dụng tiêu chuẩn toàn cầu. “Ít nhất, cần sử dụng Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau (MRA) hoặc tiêu chuẩn khu vực ASEAN để sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan hoặc các quốc gia khác.”
       Ông đề nghị sử dụng Giấy chứng nhận TedQual UNWTO do Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc cấp.
       Điểm thứ hai là Học viện Bách khoa Quốc gia về Du lịch Palembang cần phải dạy chuyên ngành Thể thao. Ông nói: “Đặc biệt, tôi đề nghị Palembang cung cấp chương trình dạy các môn Thể thao hoặc có chương trình Nghiên cứu Thể thao Du lịch vì tỉnh phía Bắc đảo Sumatra này vừa được công nhận là tỉnh du lịch thể thao.”
       Điểm cuối cùng trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng khuyến khích sinh viên trở thành các doanh nhân trẻ. Chúng ta đã có 21.000 hồ sơ nộp vào trường, tuy nhiên chúng ta chỉ có thể nhận 3.000 sinh viên.
       Ông Yahya nói: “Gần đây có 4.000 sinh viên tốt nghiệp Học viện Du lịch Bandung, chúng ta đã tổ chức hội chợ với 15.000 cơ hội việc làm. Số cơ hội việc làm cao hơn rất nhiều so với số sinh viên tốt nghiệp.”
       Kết thúc bài diễn văn, ông nói thêm: “100% các bạn sẽ có việc làm nếu bạn muốn làm nhân viên trong ngành Du lịch. Tôi chỉ muốn 10% trong số các bạn tự chủ làm việc với vai trò là những doanh nhân trẻ.”

     

    Tin: Chiến Thắng

    Bài cùng chuyên mục