Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Bảo vệ cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2010 “Hiện trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia vùng biển Miền Trung Việt Nam”

  Ngày 29/06/2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ "Hiện trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia vùng biển Miền Trung Việt Nam" do TS.KTS Nguyễn Thu Hạnh làm chủ nhiệm. Đây là đề tài được thực hiên trong 2 năm 2009 và 2010 với mục tiêu đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu du lịch quốc gia biển miền Trung một cách hiệu quả và bền vững. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm :

  + Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển khu du lịch biển;
  + Đánh giá đặc điểm các khu du lịch biển tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ (BTB) và các nhân tố tác động đến nó trong quá trình phát triển;
  +Tổng kết kinh nghiệm phát triển của một số khu du lịch biển ở nước ngoài mà Việt Nam có thể áp dụng;
  + Đánh giá thực trạng phát triển các khu du lịch biển tại vùng BTB, bao gồm Phá Tam giang – Thuận An (Thừa Thiên – Huế), Cảnh Dương – Lang Cô – Sơn Trà (Thừa Thiên – Huế), Hải Vân – Sơn Trà – Non Nước (Đà Nẵng) và Cửa Đại – Hội An – Cù Lao Chàm (Quảng Nam).
  + Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển các khu du lịch biển vùng biển BTB đến năm 2020.

  Báo cáo của đề tài đã cung cấp lượng thông tin lớn, thể hiện bức tranh toàn cảnh về phát triển các khu du lịch biển vùng BTB. Đề tài cũng đề xuất một số sản phẩm du lịch mới dựa trên đặc trưng của vùng biển này như các sản phẩm từ  cát, muối, rác, mưa – bão – lụt… giúp đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, làm mới hình ảnh các  khu du lịch biển miền Trung. 

   
  Đề tài cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của thành viên trong Hội đồng cũng như các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu. Việc trao đổi các vấn đề khoa học liên quan đến Đề tài đã được trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Nhóm tác giả tiếp thu trên tinh thần cầu thị để nội dung đề tài được hoàn thiện hơn.

  Hội đồng nghiệm thu (dưới sự chủ trì của TS.  Hà Văn Siêu)  đã thống nhất : mặc dù còn có những hạn chế nhất định, đề tài đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ theo đề cương được duyệt.  Hội đồng cũng yêu cầu nhóm tác giả  tiếp tục chỉnh sửa nội dung theo các ý kiến đóng góp để hoàn thiện trước khi bảo vệ tại Hội đồng khoa học của Bộ VHTT&DL trong thời gian tới.

  Bài cùng chuyên mục