Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Báo cáo thường niên về tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ

      Họp BCNCKH Ngày 28/10/2014, Viện NCPTDL đã thực hiện việc báo cáo thường niên với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ VHTTDL về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013-2014. Tham dự buổi báo cáo có TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ KHCNMT; ThS. Nguyễn Thị Phương Loan, TP. Quản lý Nghiên cứu khoa học, Vụ KHCNMT, Bộ VHTTDL; TS. Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng TCDL kiêm Viện trưởng Viện NCPTDL; PGS. TS Phạm Trung Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Phó Viện trưởng Viện NCPTDL; Lãnh đạo cấp phòng, chủ nhiệm các đề tài NCKH Viện NCPTDL.

       Viện NCPTDL với chức năng và vị trí là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu du lịch, đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Nhà nước, cấp Bộ, tập trung vào những lĩnh vực chuyên ngành phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của đất nước như: tài nguyên, môi trường; thị trường và sản phẩm; đầu tư phát triển; phát triển bền vững; biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn phát triển ngành…Tính đến hết năm 2014, Viện đã chủ trì thực hiện thành công 03 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 47 đề tài NCKH cấp Bộ và 11 đề tài NCKH cấp cơ sở, năm 2014, ngoài thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 5 đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện còn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu, thưc hiện các đề án khác.

       Sau khi nghe đại diện Viện báo cáo tình hình công tác tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013-2014 cũng như tình hình thực hiện những quy định của Nghị định 115/2005/NĐ-CP; dự kiến kế hoạch, đề xuất, kiến nghị trong việc nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015,TS. Từ Mạnh Lương ghi nhận những thành tựu trong nghiên cứu khoa học mà Viện đã đạt được, đánh giá cao công tác tổ chức nghiên cứu cùa Viện đồng thời gợi mở nhiều cơ hội liên kết NCKH với các tổ chức trong-ngoài nước, phổ biến, ứng dụng triệt để kết quả nghiên cứu vào thực thực tiễn; Vụ trưởng Vụ KHCNMT cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Đề án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; gợi ý một số hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó, yêu cầu Viện NCPTDL đầu tư tăng cường tiềm lực, khẩn trương chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

    Bài cùng chuyên mục