Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Báo cáo kỹ thuật Xây dựng thương hiệu điểm đến

bcktthdd ESRT2012Xây dựng thương hiệu đã trở thành một trong những yếu tố chính trong việc tiếp thị du lịch thành công trên thế giới. Báo cáo kỹ thuật này do Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT) xây dựng sẽ cung cấp cho người đọc không chỉ nền tảng lý luận về việc “xây dựng thương hiệu điểm đến” với bức tranh hiện trạng của Việt Nam mà còn cả cách tiếp cận mang tính thực tiễn bao gồm các hướng dẫn và khuyến nghị cho việc xây dựng thương hiệu thành công.

Báo cáo gồm các nội dung chính : Thương hiệu Du lịch Việt Nam, Các yếu tố của đặc tính nhận dạng thương hiệu,Nhóm đối tượng mục tiêu, Ứng dụng của thương hiệu,Thương hiệu nhánh của các điểm đến và các chiến dịch liên quan tới thương hiệu khác,
Quản lý sản phẩm thông qua xây dựng thương hiệu, Phân khúc thị trường,Thực hiện thương hiệu  và phần phụ lục.

Toàn văn của Báo cáo xin xem trong tập tin đính kèm.

Bài cùng chuyên mục