Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Báo cáo Kế hoạch phát triển và nâng cao năng lực Viện NCPTDL do chuyên gia dự án EU đề xuất

     Ngày 21 tháng 8 năm 2014, tại Tổng cục Du lịch, nhóm chuyên gia dự án EU đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về kế hoạch phát triển và nâng cao năng lực Viện NCPTDL. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng kiêm Viện trưởng Viện NCPTDL Hà Văn Siêu, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc TCDL, ban Lãnh đạo Viện NCPTDL, trưởng các đơn vị thuộc Viện; Giám đốc dự án EU Vũ Quốc Trí cùng nhóm chuyên gia dự án EU.

  BC bước 2 EU

     Tiếp nối các kết quả đã đạt được của giai đoạn một (tháng 03/2014), nhóm chuyên gia với đại diện là trưởng nhóm Martin Fontanarri đã trình bày kết quả làm việc của nhóm trong giai đoạn hai của chương trình hỗ trợ Viện NCPTDL. Cụ thể, Dự án đã hỗ trợ Viện thông qua hai khóa tập huấn về kỹ thật điều hành dự án; tập huấn về xây dựng dự án. Nhóm chuyên gia quốc tế cũng đã làm việc với các chuyên gia trong nước để thống nhất đưa ra đề xuất dựa trên các nghiên cứu về Viện trong giai đoạn một, về việc tái cấu trúc bộ máy, nâng cao khả năng hoạt động của Viện trong tình hình mới. Với mô hình mới này, Viện NCPTDL sẽ có 3 Trung tâm chiến lược bao gồm: Trung tâm nghiên cứu chính sách Du lịch, Trung tâm dịch vụ đào tạo và marketing, Trung tâm tư vấn, quy hoạch Du lịch, và hai phòng chức năng: Phòng quản lý dự án, Phòng kinh doanh và hợp tác. Ban Lãnh đạo của Viện được đề xuất gồm Giám đốc điều hành và trợ lý, lãnh đạo của 5 đơn vị chức năng, ngoài ra còn có Hội đồng khoa học. Ba Trung tâm sẽ là những đơn vị nòng cốt nắm giữ những bí quyết của Viện, bao gồm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Hai phòng chức năng là Phòng Quản lý dự án và Phòng Kinh doanh và hợp tác sẽ phục vụ hoạt động của các đội dự án và các nhiệm vụ nội bộ khác của Viện. Phòng quản lý dự án là sự hợp nhất của Phòng tổ chức hành chính và phòng kế toán nhưng với những yêu cầu cao hơn về năng lực làm việc mới. Phòng kinh doanh và hợp tác sẽ chịu trách nhiệm quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ thị trường và tiếp thị các sản phẩm của Viện. Nhóm chuyên gia cũng lưu ý, đội dự án thuộc các Trung tâm sẽ quan hệ với các đơn vị chức năng thuộc viện như là những khách hàng theo định hướng thị trường. Cơ cấu nhân sự của Viện sẽ ổn định trong khoảng 40 người, trong đó có gồm Giám đốc điều hành và trợ lý, 5 trưởng phòng, 13 người quản lý chuyên môn và đội ngũ khoảng 20 người chuyên gia, tư vấn viên, phân tích, ngoài ra với mỗi dự án khác nhau sẽ thuê thêm các chuyên gia bên ngoài nếu cần thiết.

     Điểm mới của mô hình là với mỗi dự án khác nhau sẽ chọn ra một đội dự án và trưởng dự án khác nhau, các chuyên gia của đội dự án sẽ là những người có đủ năng lực thực thực sự để thực hiện các dự án. Trưởng dự án sẽ được chọn từ những chuyên gia trong đội ngũ dự án, những người có đầy đủ năng lực và các tiêu chí cần thiết như: kỹ năng điều phối dự án, kinh nghiệm thực hiện tối thiếu 5 dự án, có khả năng lãnh đạo các nhóm chuyên gia, có khả năng làm việc độc lập, kết hợp mọi người lại với nhau… Trưởng dự án sẽ là người quyết định có thuê thêm chuyên gia bên ngoài hay không. Một điểm mới trong các đề xuất của nhóm chuyên gia là việc Viện nên thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển, những khách hàng mới.

     Sau phần báo cáo của chuyên gia Martin, các chuyên gia trong nước dự án EU đã báo cáo bổ sung các đề xuất liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện; kinh nghiệm liên quan đến thực hiện mô hình tài chính tự chủ theo Đề án Chuyển đổi 115. Đa phần đại biểu tham dự đồng ý với những đề xuất của nhóm chuyên gia, đồng thời đóng góp các ý kiến với Viện NCPTDL cần nghiên cứu kỹ lưỡng những đề xuất của nhóm chuyên gia từ đó kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ xin hướng chỉ đạo thực hiện những đổi mới về tái cấu trúc để phù hợp với yêu cầu phát triển.

     Phát biểu kết thúc cuộc họp, Lãnh đạo Viện NCPTDL bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Viện của Lãnh đạo Tổng cục; đặc biệt cảm ơn Ban quản lý Dự án EU và nhóm chuyên gia với những tư vấn mang tính đột phá và khả thi cao cho việc phát triển của Viện trong các giai đoạn sắp tới. Đồng thời Lãnh đạo Viện cũng hi vọng sự hợp tác thành công hơn nữa với Dự án trong giai đoạn 3 vào đầu năm 2015.

  Phạm Dương, Phòng QLKH & HTQT

  Bài cùng chuyên mục