Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Ban lãnh đạo Viện

   

   

    Viện trưởng

  TSNguyenAnhTuan

   TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Điện thoại:  84.4.37 34 38 38

  Email: natuan@itdr.org.vn

  Các Phó Viện trưởng
  Phó Viện trưởng

  TS. Đỗ Thị Thanh Hoa
  Điện thoại:  84.4. 38 48 93 80
  Di động    :  84.169 397 51 59
  Email: hoa_dt@itdr.org.vn

  Phó Viện trưởng

  TS. Trương Sỹ Vinh
  Điện thoại:  84.4. 38 48 93 81
  Di động    :  84.91 350 20 72
  Email: vinhts.itdr@vietnamtourism.gov.vn

  Bài cùng chuyên mục