Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 2427/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020”

Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục