Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020

    Quyết định số 2427/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020”

    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục