Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Áp dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh tại 07 cửa khẩu của Việt Nam

   hoanthueNgày 30/5/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 806/TTg-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh tại 07 cửa khẩu của Việt Nam.

   Theo công văn này, từ ngày 01/7/2014, tại 04 sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và 03 cảng biển quốc tế: Khánh Hội (thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho áp dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. 

   Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Nghiên cứu, thu thập thông tin về doanh nghiệp, loại hàng hóa người nước ngoài thường mua và phối hợp với Bộ Tài chính lựa chọn doanh nghiệp đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đồng thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hoàn thuế và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thực hiện chính sách này.

   Toàn văn công văn: CV806HoanthueGTGT.pdf

Bài cùng chuyên mục