Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Xếp hạng về mức độ hấp dẫn du lịch của các tỉnh năm 2010

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch sẽ đưa ra danh sách xếp hạng về mức độ hấp dẫn du lịch của các tỉnh năm 2010. Đây là lần đầu tiên Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tập hợp các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu du lịch và các lĩnh vực liên quan để tiến hành đánh giá và xếp hạng mức độ hấp dẫn du lịch của 63 tỉnh thành trên phạm vi cả nước theo hệ thống tiêu chí do Viện đặt ra. Quá trình đánh giá qua nhiều công đoạn từ việc xác định tiêu chí và các trọng số tiếp đến vòng cho điểm đánh giá của từng chuyên gia đại diện độc lập,  đến vòng tham vấn chuyên gia chéo và đến vòng cuối thông qua Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Theo kết quả sơ bộ của vòng 1, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam hiện đang trong số tỉnh dẫn đầu về mức độ hấp dẫn du lịch của cả nước. Kết quả đánh giá dự kiến công bố vào cuối tháng 12/2010.

Bài cùng chuyên mục