Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái vùng và các mô hình du lịch sinh thái cho 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

  AMDI ECODIT-1 Ngày 20/6/2018, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hội thảo kỹ thuật “Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái vùng và các mô hình du lịch sinh thái cho 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế” được thực hiện trong khuôn khổ hợp phần Phát triển du lịch sinh thái vùng của dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID – Green Anamites) tài trợ.

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phối hợp với Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI), Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo. Đến dự hội thảo có ông Lê Ngọc Tường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Ông Daniel Lopez – Giám đốc Dự án Trường Sơn Xanh do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Ông Lê Minh Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, đại diện chính quyền các địa phương, hiệp hội du lịch, ban quản lý các khu bảo tồn, vườn quốc gia, doanh nghiệp du lịch địa phương và các chuyên gia trong ngành Du lịch.

   Mục đích của hợp phần này là xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, thực hiện một số mô hình thí điểm du lịch sinh thái ở Trung Trường Sơn, tập trung vào các khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTT) và vườn quốc gia (VQG) ở 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, bao gồm: KBTTN Sông Thanh, KBT loài và sinh cảnh Voi, KBTTN Phú Ninh, Sao La, Phong Điền, Bắc Hải Vân, Sao La, và VQB Bạch Mã.
   Viện NCPT Du lịch là đơn vị xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch sinh thái vùng cho các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để thực hiện phương pháp bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch sinh thái, bao gồm chính sách và chiến lược quản lý, các hệ thống và hành động để hướng dẫn phát triển du lịch sinh thái và các hoạt động kinh tế liên quan. Đây là nội dung quan trọng của hợp phần này, bên cạnh các nhiệm vụ khác như: Xác định các cơ hội đầu tư cho việc phát triển du lịch sinh thái trong các KBTTN và Thiết kế, thực hiện 2 mô hình thí điểm du lịch sinh thái vùng.
   Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và hiệp hội du lịch các tỉnh đã bày tỏ nhiệt tâm ủng hộ dự án, thể hiện qua hoạt động thảo luận về cơ hội, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của địa phương, sắn sàng chia sẻ thông tin về địa điểm dự án, đóng góp ý kiến xung quanh việc xây dựng khung chiến lược và kế hoạch phát triển sinh thái vùng.
   Ông Nguyễn Xuân Phước, giám đốc KBTTN rừng phòng hộ Phú Ninh nói: Để nâng cao tính khả thi của dự án, các chuyên gia cần nghiên cứu bài học của mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở Mỹ Sơn, khi dự án kết thúc, người dân không đủ năng lực tự triển khai mô hình bảo vệ môi trường. Trước tiên cần khảo sát nhu cầu của khách, những hoạt động ưu tiên là gì và đối tượng cung cấp dịch vụ tương ứng là đơn vị nào. Đặc biệt, đối tượng trực tiếp làm du lịch là các hộ gia đình nên cần đặt trọng tâm vào công tác phân tích thực trạng, nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng cho người dân địa phương.

AMDI ECODIT-2

Ông Daniel Lopez – Giám đốc Dự án Trường Sơn Xanh do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ phát biểu tại Hội thảo

   Ông Daniel Lopez – Giám đốc Dự án Trường Sơn Xanh do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã nhấn mạnh thách thức là dự án tìm ra phương thức thu hút khách du lịch đến với các khu du lịch sinh thái để du lịch tạo ra sinh kế cho người dân địa phương. Ông nói: dự án Trường Sơn Xanh luôn mong muốn được học hỏi từ những thất bại và từ những mô hình thành công để thu hút sự tham gia của các bên liên quan cùng chung tay hành động và cùng đi tới thành công trong việc triển khai, áp dụng bền vững các mô hình du lịch sinh thái tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
   Hội thảo là bước khởi đầu mới cho sự hợp tác, phối hợp của các bên liên quan trong việc thực hiện nhiều hoạt động khảo sát, nghiên cứu, xây dựng chiến lược và mô hình thí điểm phát triển du lịch sinh thái vùng tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

AMDI ECODIT-3

Các đại biểu chụp ảnh chung

 

Chiến Thắng

Bài cùng chuyên mục