Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2018

  hoinghicnvc-2018 Sáng ngày 04/5/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo Viện NCPT Du lịch, Chi ủy, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện NCPT Du lịch. Nội dung Hội nghị gồm báo cáo tình hình hoạt động của Viện NCPT Du lịch, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác công đoàn và báo cáo tình hình hoạt động tài chính. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện NCPT Du lịch và đồng chí Nguyễn Thị Bích Thúy – Chủ tịch Công đoàn Viện NCPT Du lịch đồng chủ trì Hội nghị. 

   Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng – Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Viện NCPT Du lịch, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, năm 2017, Viện NCPT Du lịch đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có nhiệm vụ Môi trường, nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng, các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch, có sáng kiến trong hợp tác quốc tế gắn với nghiên cứu khoa học và chủ động tham gia vào công tác xây dựng văn bản Luật và các Nghị định, Kế hoạch triển khai nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính, công tác thi đua, khen thưởng và công tác Đảng, đoàn thể được quan tâm và đẩy mạnh. Đặc biệt, Viện đã xây dựng Phương án Tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
   Để tập trung hoàn thành nhiệm vụ, Viện NCPT Du lịch tập trung một số giải pháp, gồm: Bổ sung hoàn thiện quy chế của Viện liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động phối hợp giữa các phòng chức năng, quy chế chi tiêu nội bộ và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ của Viện; Thống nhất cách thức tổ chức công việc, phân công, giao việc và thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ.
   Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Thanh tra Nhân dân. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa đại diện cơ quan và Công đoàn Viện.
   Có thể khẳng định với phương châm thực hiện nghiêm túc các giải pháp nêu trên, Viện NCPT Du lịch sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ phát triển ngành Du lịch của đất nước. Bằng sự đoàn kết của cán bộ, viên chức và người lao động, cũng như sự chỉ đạo điều hành mạnh mẽ của Ban Lãnh đạo Viện, cũng như sự quan tâm của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt, với tinh thần đổi mới, cầu thị, sáng tạo, Viện NCPT Du lịch sẽ thực hiện tốt các giải pháp đề ra và sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh hội nghị

hoinghicnvc-2018-1

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thúy – Chủ tịch Công đoàn Viện NCPT Du lịch báo cáo hoạt động Công đoàn

 

hoinghicnvc-2018-2

Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm – Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính trình bày báo cáo hoạt động tài chính của Viện

hoinghicnvc-2018-3

Ban Thanh tra Nhân dân Viện NCPT Du lịch

hoinghicnvc-2018-4

Biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ

hoinghicnvc-2018-5

Ký kết giao ước thi đua giữa đại diện cơ quan và Công đoàn Viện

 

 

Chiến Thắng

Bài cùng chuyên mục