Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vì thành tích trong sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

  NhanBK8.12.2016 Trong giai đoạn 2011-2015, được sự giao phó của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL, với chức năng nhiệm vụ của mình, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã triển khai thực hiện thành công nhiều hoạt động khoa học công nghệ và có một số thành tích như sau:

   Thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở

   Giai đoạn 2011 – 2015, Viện NCPTDL đã thực hiện 04 nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp Bộ được tổ chức triển khai đúng quy trình, huy động đông đảo chuyên gia trong và ngoài Viện tham gia, đảm bảo hàm lượng khoa học. Một số đề tài được đánh giá tốt, sát với thực tiễn và có tính ứng dụng cao, trong đó có hai đề tài được đánh giá xuất sắc. 19 đề tài NCKH cấp cơ sở là những công trình xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong phát triển du lịch; công tác nghiên cứu khoa học của Viện và hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực nghiên cứu cho các cán bộ trẻ trong công tác NCKH, làm cơ sở cho các đề tài nghiên cứu ở quy mô lớn hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu kế cận. 

   Ngoài ra, Viện NCPTDL cũng đã tập trung nghiên cứu nhiều vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn phát triển du lịch để có cơ sở đề xuất các giải pháp trong các quy hoạch phát triển ngành; tham mưu cho Tổng cục Du lịch trong việc xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật như Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; tham gia vào đề án Luật Du lịch (sửa đổi), đề án phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn… theo yêu cầu của Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch; chuẩn bị các cơ sở khoa học để thẩm định, góp ý các dự án đầu tư phát triển và kinh doanh du lịch…

   Cùng với việc thực hiện nghiên cứu nhiệm vụ do Bộ, Tổng cục Du lịch giao, Viện cũng chú trọng công tác đào tạo nhằm bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cho các cán bộ nghiên cứu trẻ thông qua các hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học được tổ chức thường xuyên. Nội dung các buổi tọa đàm, sinh hoạt khoa học tập trung vào các vấn đề liên quan đến phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, kỹ năng sử dụng các phần mềm SPSS, ARC GIS,…)

   Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện nhiều năm qua đã góp phần nhất định vào việc tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển du lịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước, các vùng cũng như các địa phương; tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý du lịch đồng thời đưa ra hướng phát triển du lịch phù hợp.

 Về hoạt động thông tin khoa học công nghệ

   Trang tin điện tử (Website: itdr.org.vn) của Viện đã đi vào hoạt động từ 2007 và được xây dựng lại năm 2010 đổi mới giao diện năm 2013. Tính đến cuối năm 2015 số lượng truy cập đã lên đến hơn 1 triệu lượt và đã có gần 3.000 thành viên trong đó có 400 người đăng ký làm thành viên chính thức (tính 5/2013 đến hết tháng 12/2015). Thư viện với trên 1000 đầu sách, tạp chí khoa học trong, ngoài nước và nhiều tài liệu được số hóa, trong đó có nhiều tài liệu chuyên ngành có giá trị đồng thời, thư viện điện tử (sử dụng phần mềm Libol) của Viện cũng được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện phục vụ bạn đọc tra cứu tìm kiếm tài liệu nhanh chóng, dễ dàng hơn. Hiện nay Viện đang nghiên cứu để cải thiện, nâng cấp và trang bị mới cho thư viện và thư viện điện tử nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ trong Viện và phục vụ bạn đọc tốt hơn

   Năm 2011, Viện bắt đầu xuất bản Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ đây là cuốn báo cáo đúc kết các kết quả hoạt động KHCN (tóm tắt các đề tài, dự án, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch) đã thực hiện trong năm và những bài chuyên luận về xu hướng, bài học kinh nghiệm phát triển du lịch. Đặc biệt năm 2015, đánh dấu bước thay đổi bắt kịp xu hướng hội nhập, phát triển trong hoạt động thông tin khoa học công nghệ của Viện khi Báo cáo được xuất bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Để tạo tiền đề cho việc xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Viện đã xây dựng và xuất bản 9 số Bản tin Du lịch và Phát triển (09 số đăng tải trên website của Viện trong đó có 02 số xuất bản ấn phẩm in). 

   Ngoài ra, các cán bộ nghiên cứu của Viện NCPTDL cũng đã tham gia viết nhiều bài tham luận tại các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, viết bài trên chuyên mục nghiên cứu khoa học tại Tạp chí Du lịch và các tạp chí khoa học khác.

   Về hợp tác trong và ngoài nước về khoa học công nghệ

   Viện đã triển khai hợp tác, ký biên bản ghi nhớ với một số đơn vị, tổ chức nghiên cứu trong nước, trường đại học trên toàn quốc về công tác nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn này, Viện triển khai ký kết biên bản ghi nhớ với 2 Viện nghiên cứu hàng đầu của Hàn Quốc và Thái Lan, các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo nghiên cứu viên được triển khai hiệu quả theo các điều ước đã ký kết. Bên cạnh đó, Viện còn thực hiện thành công nhiều dự án hợp tác nghiên cứu phát triển du lịch với các tổ chức nước ngoài như JICA, UNESCO, AECID, ILO, dự án ESRT, SNV, TRC…

  Với những nỗ lực trong công tác nghiên cứu, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ nêu trên, ngày 08/12/2016, tại Hội nghị “Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2021”, Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với danh hiệu là đơn vị có nhiều thành tích góp phần vào việc phát triển hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trong giai đoạn 2011-2015.

HNKHCN2016

Ảnh: Mạnh Hà, Báo Du lịch, TCDL

 

Jinnee

 

Bài cùng chuyên mục