Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Viện NCPTDL tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013

     Từ ngày 24/12/2013 – 26/12/2013, Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức nghiệm thu 04 đề tài NCKH cấp cơ sở:

     1. Định hướng phát triển Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do CN. Phạm Đình Thuấn làm chủ nhiệm.
    2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch phục vụ công tác nghiên cứu và quy hoạch vủa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch do ThS. Trần Thị Tuyết Mai làm chủ nhiệm. 
     3. Phân tích thị trường khách du lịch phượt do CN. Đinh Thị Thanh Hiền làm chủ nhiệm.
     4. Liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội do CN. Trần Thị Hồng Trang làm chủ nhiệm.

     Các chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài theo đúng tiến độ yêu cầu với nội dung bám sát đề cương được phê duyệt. Hội đồng Khoa học Viện NCPTDL đánh giá cao sự nghiêm túc, nỗ lực nghiên cứu của 04 nhóm thực hiện; về kết quả, hầu hết các đề tài đều đạt loại khá trong đó nổi trội đề tài “Định hướng phát triển Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” do CN. Nguyễn Đình Thuấn làm chủ nhiệm đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh:

NTĐTCSMai

 ThS. Trần Thị Tuyết Mai báo cáo kết quả nghiên cứu

NTĐTCSHien

Chủ nhiệm đề tài Đinh Thị Thanh Hiền báo cáo kết quả nghiên cứu

NTĐTCSTrang

Chủ nhiệm đề tài Trần Thị Hồng Trang báo cáo kết quả nghiên cứu

    Nội dung toàn văn báo cáo các đề tài sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

 

Phương Linh – P. QLKH & HTQT

     

 

Bài cùng chuyên mục