Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Viện NCPTDL mở rộng hợp tác trong việc nghiên cứu, tư vấn và đào tạo nguồn nhân du lịch

   Ngày 14/01/2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (ITDR) do TS. Hà Văn Siêu-Viện trưởng đại diện và Công ty CP Viện Du lịch Bền vững Việt Nam (ART VIETNAM) do bà Trương Thị Đắc, Giám đốc làm đại diện đã ký Biên bản hợp tác về nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Lễ ký có sự chứng kiến của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học về du lịch và liên quan nhân sự kiện truyền thống gặp mặt mạng lưới chuyên gia du lịch cuối năm: TS. Trần Chiến Thắng, TS. Nguyễn Phú Đức, TS. Nguyễn Văn Lưu; TS. Trịnh Xuân Dũng, ThS. Nguyễn Thanh Bình,  PGS-TS. Trương Quốc Bình; PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, TS. Nguyễn Trùng Khánh; TS. Phạm Xuân Hậu, PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh, PGS TS. Lương Hồng Quang; ThS. Vũ An Dân và các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. 

Lễ Ký kết với ART VIETNAM

   ART VIETNAM là tổ chức chuyên về cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực Du lịch. ART đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo điển hình như: Đào tạo về tiếng Anh thương mại cho nhân viên Trung tâm Thương mại Tràng Tiền; Đào tạo về điều hành tour du lịch nội địa – dự án Tăng cường năng lực cho các nhà Quản lý Doanh nghiệp ở Quảng Nam; tập huấn về chiến lược tiếp thị điểm đến cho các nhà quản lý, nhân viên của Sở VHTTDL Quảng Nam, Trung tâm Thông tin Du lịch Quảng Nam (TIC ), Dott Hội An, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, Ban quản lý Di sản Mỹ Sơn, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, các nhà quản lý tiếp thị/nhân viên của ngành du lịch và khách sạn công ty ở Quảng Nam; các khóa đào tạo về truyền thông kinh doanh cho sử dụng của Khách sạn Fortuna, khóa học về du lịch và môi trường hướng tới phát triển bền vững; Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn cho sử dụng của khách sạn ASEAN. Ngoài ra, ART VIETNAM đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch địa phương, các dự án, đề án về Du lịch sinh thái, bền vững.

   Việc ký kết Bản Hợp tác này là minh chứng cho việc thực hiện những cam kết đã được thống nhất giữa hai bên về khai thác thế mạnh của mỗi bên cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học. ITDR và ART VIETNAM sẽ cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các đề án, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học, quy hoạch song song với công tác tư vấn, nghiên cứu, ITDR cùng ART VIETNAM phối kết hợp trong việc xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các ngành học về khoa học du lịch, quy hoạch và lập chính sách, tài nguyên và môi trường du lịch, kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch…Ngoài ra, hai bên sẽ giới thiệu các  đối tác, khách hàng tiềm năng để tạo điều kiện cho nhau trong việc xây dựng đề cương, đấu thầu và ký hợp đồng tư vấn, nghiên cứu cũng như cung cấp dịch vụ đào tạo.

   Đây là hoạt động đầy ý nghĩa chào đón năm 2014 của Viện NCPTDL, khẳng định quan điểm tăng cường tiềm lực nghiên cứu của Viện NCPTDL nhằm phục vụ tốt hơn công tác quảng lý nhà nước về du lịch và đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

   Phương Linh – Phòng QLKH & HTQT

Bài cùng chuyên mục