Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Viện NCPTDL báo cáo dự thảo Quy trình khung lập quy hoạch phát triển Du lịch

   Ngày 23/7/2014 tại Bộ VHTTDL, Viện NCPTDL đã báo cáo Bộ VHTTDL về Quy trình khung lập quy hoạch phát triển Du lịch. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trực tiếp chủ trì, chỉ đạo tại cuộc họp, đại biểu tham dự có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch – Nguyễn Văn Tuấn, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL; Lãnh đạo, các chuyên gia trong lĩnh vực lập quy hoạch Viện NCPTDL.

   Tại cuộc họp, Viện trưởng Viện nghiên cứu Du lịch – TS. Hà Văn Siêu đã báo cáo những nội dung chính của Quy trình khung lập quy hoạch phát triển Du lịch. Theo đó, dựa trên cơ sở lý luận, phương pháp luận, phân loại quy hoạch theo 4 nhóm. Quy hoạch Du lịch được quy định tại điều 17 của Luật Du lịch gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch được lập cho phạm vi cả nước, vùng Du lịch, địa bàn Du lịch trọng điểm, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khu Du lịch quốc gia và Quy hoạch cụ thể phát triển Du lịch được lập cho các khu chức năng trong Khu Du lịch quốc gia, Khu Du lịch địa phương, điểm Du lịch quốc gia có tài nguyên Du lịch tự nhiên.   

BCQTlapQH

   Nội dung của Quy trình lập Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch cho: Du lịch Vùng; du lịch cấp tỉnh; Khu Du lịch quốc gia, điểm Du lịch quốc gia, được tiến hành theo 4 giai đoạn: Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch; triển khai nghiên cứu lập Quy hoạch; thẩm định phê duyệt Quy hoạch; công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch.

   Quy trình thực hiện theo 12 bước cơ bản: Lập nhiệm vụ Quy hoạch; xây dựng và phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch; khảo sát, thu thập thông tin tưu liệu, số liệu, tài liệu…; xử lý, phân tích, tổng hợp tư liệu, số liệu; đề xuất phương án Quy hoạch; tham vấn ý kiến các bên liên quan; hoàn thành dự thảo báo cáo Quy hoạch; tổ chức thẩm định; hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch sau thẩm định; trình duyệt Quy hoạch; Công bố Quy hoạch; tổ chức thực hiện và giám sát. Ngoài các nội dung trên, báo cáo khái quát cũng đưa ra mẫu Đề cương của từng dạng Quy hoạch.

   Các đại biểu tham dự đã đánh giá cao sự cần thiết trong việc lập Quy hoạch phát triển Du lịch, để hoàn thiện Quy trình khung, các đại biểu kiến nghị Viện nghiên cứu phát triển Du lịch nghiên cứu những thông tin liên quan trong Luật Du lịch và một số Nghị định của Chính phủ như Nghị định số 92(2006) và Nghị định số 04(2008) sửa đổi liên quan đến Du lịch, nghiên cứu, làm rõ các quy trình ở Trung ương và địa phương, cũng như thời hạn các bước. Trong đó chú ý tính đặc thù của từng địa phương, từng vùng. Trước khi trình cần lấy ý kiến các chuyên gia, ngành, địa phương, cần chú ý ngữ nghĩa trong văn bản…

   Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Viện nghiên cứu phát triển Du lịch bước đầu đã hoàn thành Quy trình khung lập Quy hoạch phát triển Du lịch. Sau khi hoàn thiện và được phê duyệt, văn bản này sẽ có giá trị pháp lý và là tài liệu hướng dẫn trong việc lập quy hoạch phát triển Du lịch Việt Nam trên phạm vi cả nước.

   Bộ trưởng yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch tiếp thu các ý kiến phát biểu, nghiên cứu những nội dung trong Luật Du lịch và các Nghị định của Chính phủ liên quan về Du lịch. Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp bổ sung của các chuyên gia, ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; hoàn chỉnh Quy trình khung lập Quy hoạch phát triển Du lịch vào tháng 9/2014. Sau khi Quy trình khung lập Quy hoạch phát triển Du lịch được phê duyệt, sẽ là tài liệu được giảng dạy tại các trường đào tạo về du lịch, đồng thời là văn bản đảm bảo tính thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm hướng dẫn, triển khai về Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy Du lịch Việt Nam ngày càng phát triển theo Quy hoạch và định hướng.

Bài cùng chuyên mục