SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Thứ Sáu, 01 Tháng một 2010 07:00

Khảo sát, xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển Hạ Long

Xếp hạng :
(3 bình chọn)

PHẦN MỞ ĐẦU.

PHẦN THỨ NHẤT: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG.

1. Vị trí, vai trò và điều kiện tự nhiên khu vực Vịnh Hạ Long

1.1. Vị trí địa lý và vai trò của Vịnh Hạ Long đối với kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Điều kiện tự nhiên và tiềm năng tài nguyên du lịch khu vực.

2. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển Đông Bắc.

2.1. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế

2.2. Hiện trạng các vấn đề xã hội.

2.3. Đánh giá chung về nguyên nhân gây áp lực và các vấn đề gây áp lực đối với môi trường Vịnh Hạ Long.

PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG

1. Hiện trạng môi trường

1.1. Thông tin về các thông số dùng cho phân tích môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long

1.2. Hiện trạng môi trường đất.

1.3. Hiện trạng môi trường nước

1.4.Hiện trạng môi trường không khí và khí thải từ các ngành kinh tế - xã hội.

1.5. Hiện trạng cảnh quan và hệ sinh thái.

2. Hiện trạng chất thải rắn, lỏng từ các hoạt động kinh tế - xã hội và việc triển khai các giải pháp giảm thiểu.

2.1. Hiện trạng chất thải rắn, lỏng, rác thải và công tác thu gom xử lý.

2.2. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

2.3. Hiện trạng chất thải trên Vịnh.

3. Hiện trạng về nước thải từ các hoạt động kinh tế - xã hội và triển khai các giải pháp giảm thiểu.

3.1. Thực trạng nguồn thải và xử lý nước thải khu vực Vịnh Hạ Long

3.2. Hiện trạng diễn biến chất lượng nước thải.

4. Hiện trạng tai biến và sự cố môi trường.

4.1. Tai biến thiên nhiên.

4.2. Sự cố môi trường

5. Thực trạng công tác tổ chức, quản lý và bảo vệ môi trường.

5.1. Hiện trạng các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

5.2. Hiện trạng công tác tổ chức, quản lý môi trường.

5.3. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.

5.4. Hiện trạng công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát.

5.5. Một số tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

6. Đánh giá tổng quát hiện trạng môi trường và các vấn đề đặt ra xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long    

PHẦN THỨ BA : ĐỀ XUẤT DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG

1. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn gây áp lực đối với môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long.

1.1. Một số chỉ tiêu tăng trưởng có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long.           

1.2. Dự báo các nguồn gây áp lực đối với môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long.

2. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án.

3. Sự cần thiết xây dựng Dự án báo vệ môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long

4. Đề xuất nội dung dự án.

4.1. Thông tin chung về dự án

4.2. Mục tiêu dự án.

4.3. Nội dung dự án.           

4.4. Báo cáo tổng kết toàn bộ dự án.

KẾT LUẬN.

Nội dung toàn bộ của báo cáo đang ở trạng thái ẩn. Chỉ có những người là thành viên chính thức của ITDR (có đăng ký và trả phí) mới đọc được. Nếu bạn là thành viên chính thức, hãy đăng nhập để đọc toàn văn.
Đã được đọc 3720 lần

Những người tham gia ý kiến về bài viết

 • Bạn Trang thân mến,
  Bạn vui lòng đọc mục hướng dẫn đăng ký theo đường dẫn sau: http://www.itdr.org.vn/quy-dinh-huong-dan/501-huong-dan-dang-ky-va-su-dung.html hoặc gọi đến số 0438489383 để được trợ giúp! Cảm ơn bạn!

 • Khách - Trang

  Em chào Ban quản lý.
  Em không đăng ký thành viên được. Em xin hỗ trợ trợ giúp với ạ.
  Em muốn xem tài liệu đầy đủ để phục vụ hoạt động nghiên cứu luận văn của em ạ.
  Em trân trọng cảm ơn.

 • Chúng tôi đã tìm nhưng vẫn chưa thu thập lại được các tài liệu mà bạn yêu cầu. Khi nào có, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các tư liệu của chúng tôi.

 • Em chào ban quản lý,
  Em đang sử dụng tài liệu trên đây như một tài liệu tham khảo cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình cho một bài Nghiên cứu về phát triển du lịch bền vững tại di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Tài liệu trên thật sự rất bổ ích đối với em. Tuy nhiên, trong tài liệu có một số phần về phụ lục đính kèm không có, nên em rất mong ban quản lý xem xét lại tài liệu, và có thể cung cấp cho em bản tài liệu đầy đủ, chi tiết bao gồm cả các phần phụ lục được sử dụng và có đính kèm trong bài.
  ví dụ: Các Bảng kết quả phân tích sau:
  - Phân tích hiện trạng môi trường đất : Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất năm 2008 tại (Bảng số 1 – ĐẤT) (dòng thứ 2 trang 33)
  - Kết quả phân tích chất lượng nước biển năm 2006 tại (Bảng 1,2 – NB) và bảng 3 ( phần 1.3.2 / trang 40)
  - Kết quả phân tích chất lượng nước biển năm 2008 (bảng 5 – NB)
  Và nhiều những phần phụ lục khác được sử dụng trong bài viết.
  Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được hồi đáp hỗ trợ về tài liệu qua mail cá nhân của em nếu được: hoang.banhbao@gmail.com
  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tác giả tài liệu cũng như ban quản lý!
  Phan Văn Hoàng

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến (khách)

0
thỏa thuận.