SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

  1. Lý do chọn đề tài   Xây dựng thương hiệu mạnh hiện nay được đặt ra như là yêu cầu bức thiết đối với bất kì tổ chức, doanh nghiệp khi mà sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khốc liệt. Trong đó, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu là bước bắt buộc thuộc quá trình xây dựng thương hiệu nhằm định vị hình…
1. Sự cần thiết  Di sản là một bộ phận văn hóa của nhân loại, được xem là tài nguyên vô giá mà mỗi thế hệ phải có trách nhiệm phát huy và bảo tồn cho các thế hệ tiếp theo. Khi nghiên cứu về một quốc gia, một dân tộc thì không thể bỏ qua mảng văn hóa vì nó chính là lời giới thiệu khái quát nhất nhưng…
1. Lý do lựa chọn đề tài        Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (gọi tắt là Viện) được thành lập từ ngày 6 tháng 9 năm 1988 tại Quyết định số 265/QĐTC-TCCB của Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch. Từ ngày được thành lập cho đến trước năm 1993, để phù hợp với mục đích, chức năng hoạt động và sự sắp xếp tổ chức của Nhà…
   1. Sự cần thiết    Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, du lịch Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí của một ngành kinh tế tổng hợp trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo toàn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ…
   Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch hiện nay là nhu cầu cấp bách của các quốc gia để tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo dựng uy tín và thực hiện thành công phát triển du lịch. Du lịch Việt Nam trong những năm qua đã bước đầu xây dựng được những hình ảnh tích cực, tuy nhiên, các hoạt động xúc tiến quảng bá mới…
  PHẦN MỞ ĐẦU   1.     Sự cần thiết nghiên cứu  Đất nước ta có dân số trên 88 triệu người, tình hình chính trị ổn định, kinh tế liên tục tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nên xu thế đi du lịch của người dân thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi tăng lên rõ rệt. Theo số liệu của Tổng…
1. Tính cấp thiết của đề tài :. Với trên 3200km bờ biển, tài nguyên du lịch biển là một trong những thế mạnh cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước khác trong cùng khu vực. Tuy nhiên, thực tế khai thác tài nguyên và phát triển du lịch tại các khu du lịch biển Việt Nam nói chung và tại vùng du lịch Bắc Trung…
Dưới tác động của các quy luật tự nhiên và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là là các hoạt động phát triển năng lượng, công nghiệp, lượng khí thải vào bầu khí quyển tăng lên không ngừng, đã và đang làm gia tăng hiệu "ứng nhà kính" và qua đó làm nhiệt độ Trái đất tăng lên. Theo Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi…