SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Tên nhiệm vụ: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:              TS. Đỗ Thị Thanh Hoa Các thành viên thực hiện chính:   TS. Trương Sỹ Vinh                                                           TS. Đỗ Cẩm Thơ                                                           TS. Bùi Sỹ Tuấn                                                           Ths. Nguyễn Hoàng Mai                                                           Ths. Trần Phú Cường                                                           Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai           Thư…
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:               ThS. Trần Thị Lan Các thành viên thực hiện:              TS. Lê Văn Minh                                                           ThS. Hoàng Quốc Hòa                                                           ThS. Bạch Tố Trinh                                                           ThS. Võ Thị Kim Dung                                                          …
    Tài liệu "Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển Du lịch Cộng đồng" do ILO, UNESCO, chính phủ Luxembourg và tổ chức Community tài trợ kinh phí và phối hợp xây dựng.    Cuốn hướng dẫn này hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan định hướng phát triển du lịch cộng đồng, nhằm mục đích mang lại những tác động tích cực nhất đến cộng đồng địa…